Gwrthwynebiad i gynlluniau i godi 21 o unedau fforddiadwy ar safle hen ysgol
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Gwrthwynebiad i gynllun tai yn Llanbed

10 Ionawr 2018 Diweddarwyd 21:50 GMT

Mae gwrthwynebiad cynyddol i gynlluniau i godi 21 o unedau fforddiadwy ar safle hen Ysgol Gynradd Ffynnonbedr yn Llanbedr Pont Steffan a gaeodd rai blynyddoedd yn ôl.

Mae rhai o'r trigolion lleol yn dweud eu bod nhw'n amau gallu Tai Wales & West Housing i reoli'r safle ar Heol y Bryn, yn sgil problemau honedig gyda thenantiaid mewn rhannau eraill o'r dref.

Y bwriad yw dymchwel yr hen ysgol, a chodi 12 o fflatiau a naw tŷ fforddiadwy.

Mewn datganiad, dywedodd Tai Wales & West eu bod yn ffyddiog y gallan nhw dawelu pryderon pobl leol am y datblygiad.

Dywedodd Cyngor Ceredigion eu bod yn ystyried y cais cynllunio ar hyn o bryd.

Adroddiad Aled Scourfield, Newyddion 9.