Atal cynorthwy-ydd dosbarth o Wynedd oedd wedi meddwi

Ysgol Borth-y-Gest Image copyright Google
Image caption Fe wnaeth Katherine Herbert symud i Ysgol Borth-y-Gest ym mis Medi

Clywodd pwyllgor disgyblu na fydd cynorthwy-ydd addysg o Borthmadog yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth ar ôl iddi gael ei chanfod yn feddw mewn ysgol yng Ngwynedd.

Pan gafodd swyddogion Gwynedd eu galw i Ysgol Borth-y-Gest ger Porthmadog, fe wnaeth Katherine Herbert brofi'n bositif ar ôl prawf anadl.

Clywodd Pwyllgor Cyngor y Gweithlu ei bod yn siarad yn aneglur, gan faglu wrth gerdded, ac nad oedd hi'n gallu dweud wrth gyd- weithwyr lle'r oedd hi'n byw.

Ar ôl i Mrs Herbert ddweud nad oedd hi'n bwriadu gweithio yn y maes addysg eto, gan dderbyn ei bod wedi camymddwyn yn broffesiynol, penderfynodd y gwrandawiad yn Ewlo fod cerydd yn ddigon o gosb.

'Geiriau yn aneglur'

Roedd Mrs Herbert wedi dechrau gweithio yn rhan amser yn yr ysgol ym mis Medi, er mwyn cynorthwyo disgybl oedd wedi symud yno o ysgol arall.

Dywedodd y brifathrawes, Joanna Thomas fod aelod o staff wedi cyfeirio at ymddygiad Mrs Herbert ar 26 Medi.

"Roeddwn yn gallu arogli alcohol ac roedd rhai o'i geiriau yn aneglur," meddai.

Cafodd swyddogion Gwynedd eu galw ac erbyn iddyn nhw gyrraedd yr ysgol roedd Mrs Herbert yn cysgu.

Ddwy awr yn ddiweddarach fe wnaeth hi gofnodi profion anadl o 57 a 53 microgram. Y terfyn ar gyfer yfed a gyrru yw 35 micro gram.

'Difaru'

Clywodd y pwyllgor ei bod wedi yfed tri chwarter potel o win yn y bore, a'i bod hi wedi cael lifft i'r ysgol.

Cafodd Mrs Herbert ei hatal o'i gwaith yn syth, ond fe ymddiswyddodd cyn i wrandawiad disgyblu gael ei gynnal.

Doedd Mrs Herbert ddim yn bresennol yn y gwrandawiad yn Ewlo ond dywedodd mewn llythyr ei bod yn ymddiheuro.

"Ni allaf newid yr hyn a wnes i ond rwyf yn ei ddifaru," meddai.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor disgyblu, Gareth Roberts, y byddai'r cerydd yn aros ar ffeil Mrs Herbert am ddwy flynedd.

Pynciau Cysylltiedig