Dim gemau Olympaidd i fobslediwr o Gymru yn dilyn strôc

Bruce Tasker

Fydd boblsediwr o Gymru ddim yn cynrychioli Prydain yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf fis nesaf, ar ôl iddo ddioddef strôc fechan.

Roedd Bruce Tasker o Lawrenni yn Sir Benfro yn un o'r pedwar oedd yn rhan o dîm bobsled dynion Prydain yng Ngemau Olympaidd Sochi 2014.

Ag yntau'n paratoi i deithio i Pyeongchang yn Ne Korea ar gyfer y gemau fis nesaf, cafodd ei gludo i'r ysbyty ddydd Iau diwethaf ar ôl dechrau teimlo'n sâl â'r bendro.

Cafodd driniaeth yn ysbyty Wrexham Park yn Slough ac uned strôc ysbyty High Wycombe cyn cael dychwelyd i'w gartref.

Mae disgwyl iddo wella'n llwyr o'r salwch.

'Siomedig iawn'

"Dwi'n siomedig iawn na fydda i'n gallu mynd i'r Gemau Olympaidd, ond rwy'n ddiolchgar fy mod i'n dal yn iach," meddai.

Er y siom, mae yna un cysur i Bruce Tasker a'r tîm bobsled.

Mae'n bosib y byddan nhw'n derbyn medalau efydd am eu rhan yng ngemau Sochi bedair blynedd yn ôl, wedi i aelodau tîm o Rwsia oedd yn cystadlu yn eu herbyn fethu prawf cyffuriau.

Image copyright Getty Images