Gwastraff anghyfreithlon: Gorchymyn i ad-dalu £300,000

Christopher Baylis
Image caption Clywodd y gwrandawiad fod gan Christopher Baylis "ffordd droseddol o fyw"

Bydd dyn oedd yn cael ei dalu gan Gyngor Caerffili i waredu gwastraff yn gorfod ad-dalu £300,000 am dorri rheolau amgylcheddol.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Christopher Baylis, 57 o Aylesbury, wedi caniatáu i filoedd o dunelli o wastraff anghyfreithlon gael eu gadael ar dir yr oedd yn ei rentu ym Mhont-y-pŵl.

Clywodd y gwrandawiad elw troseddol hefyd iddo anwybyddu rhybuddion, a bod ganddo "ffordd droseddol o fyw".

Roedd Baylis eisoes wedi pledio'n euog i gyhuddiadau amgylcheddol, gan gynnwys rheoli safle gwastraff heb drwydded.

Ym mis Chwefror cafodd Baylis ei ddedfrydu i 12 mis yn y carchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, a'i wahardd rhag bod yn gyfarwyddwr am bum mlynedd.

Bil o £723,451

Clywodd y gwrandawiad bod prif gytundeb Baylis gyda Chyngor Sir Caerffili, oedd wedi talu £193,000 i gwmnïau Baylis i waredu 3,661 tunnell o wastraff.

Roedd rhaid i berchennog y tir lle cafodd y gwastraff ei adael, Stad Parc Pont-y-pŵl, dalu £723,451 i glirio dros 5,000 tunnell o wastraff o'r safle.

Dywedodd y Barnwr Neil Bidder QC bod Baylis wedi gwneud elw o £319,136 o'i droseddu, gan orchymyn iddo dalu'r cwbl yn ôl.

Ychwanegodd bod Baylis wedi cael "mantais droseddol" o'r ffordd yr oedd yn gweithredu.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru na fyddan nhw'n "goddef" pobl sy'n ceisio elwa o "ddifrodi'r amgylchedd".