Benthyciad i ffoadur o Syria allu parhau bod yn ddeintydd

Mohammed Al-Homsi Image copyright RefuAid
Image caption Roedd Mohammed Al-Homsi yn ddeintydd cymwysedig yn Syria, ond mae'n rhaid iddo ail-wneud ei arholiadau yn y DU

Ffoadur o Syria yw'r un cyntaf yng Nghymru fydd yn elwa o system fenthyciadau er mwyn ei alluogi i weithio mewn maes o'i ddewis ef, sef fel deintydd.

Roedd Mohammed Al-Homsi wedi bod yn gweithio gyda chwmni gwasanaethau yng Nghaerdydd, ond bydd nawr yn cael benthyciad heb log o hyd at £10,000.

Mae RefuAid yn cynnig arian i ffoaduriaid sydd â sgiliau er mwyn eu helpu i gael gwaith, a hyd yn hyn maen nhw wedi helpu 12 person yn y DU.

Mae o leiaf 397 o ffoaduriaid o Syria wedi cael eu hail-leoli yng Nghymru, gyda thua 5,000 ar draws y DU.

'Dim ffordd' yn ariannol

Ymysg y bobl sydd eisoes wedi elwa o'r cynllun mae cyfreithiwr o Bacistan, cyfrifydd o Syria ac archwilydd o Zambia.

Roedd Mr Al-Homsi, sydd yn 30 ac yn byw bellach yn Llanisien yng Nghaerdydd, wedi cymryd gwaith gyda'r cwmni gwasanaethau er mwyn cynnal ei wraig a'u dwy o ferched.

Cafodd statws ffoadur yn y DU yn 2015, ond er ei fod wedi cymhwyso fel deintydd chafodd ei radd ddim ei dderbyn, ac fe fyddai ailsefyll yr arholiadau wedi costio miloedd o bunnoedd.

'Isel'

"Yn ariannol doedd dim ffordd i mi. Roedd fy ngwraig yn gallu gweld yn fy llygaid pa mor isel oeddwn i," meddai.

"Roeddwn i'n awyddus i wneud y swydd roeddwn i wedi treulio bron i 10 mlynedd o fy mywyd yn hyfforddi i'w wneud, ond doeddwn i methu."

Mae nawr wedi cael yr arian i dalu am yr arholiadau, ac mae wrthi'n adolygu am y rheiny wrth i'r elusen ystyried tri chais arall o Gymru.

"Dydyn ni ddim eisiau gweld rhagor o lawfeddygon yn gweithio fel cynorthwywyr gofal iechyd, cyfrifwyr yn gweithio mewn siopau cebab, a chyfreithwyr yn stacio silffoedd," meddai pennaeth y cynllun, Tamsyn Brewster.

Pynciau Cysylltiedig