Carchar i fardd o Flaenau Ffestiniog am dreisio

llys

Mae bardd 69 oed o Flaenau Ffestiniog wedi ei garcharu am 12 mlynedd am droseddau rhyw hanesyddol.

Roedd Glyn Vaughan Jones yn wynebu tri chyhuddiad o dreisio dynes yn y gorffennol.

Fe blediodd Jones yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Dywedodd bargyfreithwyr ar ran Jones ei fod yn ddyn gweithgar yn y gymuned, yn aelod o gôr lleol ac yn adnabyddus fel bardd mewn eisteddfodau lleol.

Fe wnaeth y Barnwr Huw Rees orchymyn Jones i arwyddo'r gofrestr troseddau rhyw am weddill ei oes.

Pynciau Cysylltiedig