Heddlu'n ymchwilio i 'ymosodiad difrifol' yn Aberystwyth

ymosodiad Image copyright Facebook
Image caption Mae Ifan Owens yn cael triniaeth yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i ymosodiad difrifol ar Y Stryd Uchel, Aberystwyth yn ystod oriau mân fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r stryd toc wedi 02:00 wedi adroddiadau fod dyn yn anymwybodol.

Mae Ifan Owens, myfyriwr ail flwyddyn, bellach yn cael triniaeth yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd i anafiadau difrifol.

Cadarnhaodd yr heddlu fod tri dyn 20, 23 a 25 oed wedi eu harestio ar gyhuddiad o achosi anafiadau difrifol bwriadol a'u bod nhw'n parhau yn y ddalfa.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans eu bod wedi cael galwad am 02:17 fore Sul, fod dyn yn anymwybodol ar Y Stryd Uchel yn Aberystwyth.

Cafodd Mr Owens, sy'n wreiddiol o Gaerdydd, ei gludo i Ysbyty Bronglais, cyn cael ei drosglwyddo i'r Ysbyty Athrofaol yn un o hofrenyddion y gwasanaeth Chwilio ac Achub.

Mae'r heddlu'n apelio ar i unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng 12:45 a 02:20 fore Sul i gysylltu â nhw.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio'r heddlu yn Aberystwyth ar 101, gan ddyfynu'r cyfeirnod 402.

Pynciau Cysylltiedig