Comisiynydd Plant yn galw ar ysgolion i daclo Islamoffobia
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Annog athrawon i drafod Islamoffobia yn yr ysgol

14 Ionawr 2018 Diweddarwyd 21:46 GMT

Mae'r Comisiynydd Plant yn annog mwy o athrawon i drafod Islamoffobia gyda'u disgyblion.

Bellach mae cymorth ar gael i athrawon i wneud hynny ac mae adnoddau yn cael eu cynnig i holl ysgolion uwchradd Cymru.

Yn ôl Sally Holland mae'r ffordd y mae rhai mewn cymdeithas yn trin y boblogaeth Fwslemaidd yn broblem gynyddol.