Emily o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn credu bod delio ag unrhyw hiliaeth yn bwysig
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Taclo Islamoffobia yn bwysig medd disgybl

14 Ionawr 2018 Diweddarwyd 22:18 GMT

Bydd y Comisiynydd Plant, Sally Holland, yn annog mwy o athrawon ddydd Llun i drafod Islamoffobia gyda'u disgyblion.

Er mwyn hwyluso'r gwaith mae adnoddau dwyieithog wedi'u cyhoeddi.

Mae disgyblion Ysgol Gyfun Plasmawr yng Nghaerdydd wedi bod yn rhan o'r gwaith treialu.

Yn ôl Emily sy'n helpu i redeg grŵp Balch yn yr ysgol - sef grŵp sy'n addysgu eraill am arferion hil a chred - mae taclo Islamoffobia yn hynod bwysig.