Cyn-feddyg teulu o Gaerdydd yn ddieuog o droseddau rhyw

Llys y Goron Casnewydd

Mae cyn-feddyg teulu o Gaerdydd wedi cael ei ganfod yn ddieuog o gyhuddiadau o droseddau rhyw yn ei erbyn.

Fe wnaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron ollwng y cyhuddiadau yn erbyn Stephen Glascoe a phedwar dyn arall, oedd i gyd yn ymwneud â chwynion un person sydd bellach yn oedolyn.

Roedd Mr Glascoe wedi gwadu 13 cyhuddiad hanesyddol yn ei erbyn, gan gynnwys treisio merch ac achosi iddi golli plentyn.

Dywedodd Llys y Goron Casnewydd wrth y Gwasanaeth Erlyn nad oedd gobaith realistig bellach am euogfarn yn erbyn y rheiny oedd wedi eu cyhuddo.

Clywodd y llys y byddai uwch-swyddogion yr heddlu yn cynnal cyfarfod â'r Gwasanaeth Erlyn i drafod sut cafodd yr achos ei drin.

Rhoddodd y barnwr ddyfarniad dieuog i bob cyhuddiad yn erbyn pob un o'r diffynyddion.

Dywedodd cyfreithiwr Mr Glascoe na ddylai'r cyhuddiadau fyth fod wedi cael eu dwyn yn erbyn ei gleient. Mewn datganiad pellach dywedodd y meddyg teulu ei hun fod y cyhuddiadau wedi cael effaith ddifrifol ar ei fywyd.

Mewn datganiad dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron: "Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cadw pob achos dan adolygiaeth yn unol â Chod Erlynwyr y Goron.

"Yn dilyn ymchwiliad pellach, daeth tystiolaeth newydd i'r amlwg ac fe benderfynwyd nad oedd gobaith realistig bellach o erlyniad."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol