Sylw cynghorydd am Savile ar Facebook yn hynod niweidiol

Mike Harris

Mae ymchwiliad wedi penderfynu fod cyn-gynghorydd a gysylltodd un o'i etholwyr gyda Jimmy Savile mewn ffrae ar wefan Facebook wedi "achosi tramgwydd bwriadol a diangen".

Fe ddefnyddiodd Mike Harris lun o'r cyn-gyflwynydd a throseddwr rhyw, Savile, ochr yn ochr â manylion oedd yn awgrymu cysylltiad rhwng y dyn arall a phedoffilia, yn ôl yr ombwdsmon Nick Bennett.

Dywedodd Mr Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, fod gweithred Mr Harris, oedd yn gynghorydd annibynnol ar Gyngor Torfaen ar y pryd, yn "niweidiol dros ben".

Fe wnaeth Stephen Harris, targed y sylw, gwyno ac fe fydd adroddiad yr ombwdsmon yn cael ei drafod gan Gyngor Torfaen yn ddiweddarach.

Roedd Mike Harris a Stephen Harris - sydd ddim yn perthyn i'w gilydd - wedi ffraeo yn flaenorol, a dywedodd yr ombwdsmon bod y cynghorydd wedi croesi'r llinell rhwng "anghytundeb gwleidyddol ac enllib personol".

Roedd Mike Harris yn dadlau nad oedd yn gweithredu yn ei rôl fel cynghorydd ac nad oedd wedi defnyddio gwefan Facebook o dan ei deitl fel cynghorydd.

Dywedodd ei fod wedi postio llun o Jimmy Savile, ond gwadodd fod gan hynny unrhyw beth i wneud gyda Stephen Harris.

Collodd Mike Harris ei sedd ar y cyngor yn 2017.

Bydd Pwyllgor Safonau Cyngor Torfaen yn trafod yr adroddiad ddydd Mercher.

Straeon perthnasol