Pwyllgor yn 'rhwystredig' gydag absenoldeb Alun Cairns

cairns
Image caption Cafodd Mr Cairns gael ei benodi yn Ysgrifennydd Cymru ym mis Mawrth 2016

Mae cadeirydd pwyllgor Cynulliad wedi dweud fod aelodau'n teimlo'n rhwystredig nad yw Ysgrifennydd Cymru wedi ymddangos o'u blaen.

Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Simon Thomas, bod angen i ACau drafod "materion sy'n hanfodol i lywodraethu a pherfformiad Cymru" gydag Alun Cairns.

Dywed fod y pwyllgor wedi awgrymu nifer o amseroedd posibl ers Mai 2016, ar ôl i Mr Cairns gael ei benodi ym mis Mawrth y flwyddyn honno.

Mae Llywodraeth y DU yn dweud fod gweinidogion Cymru mewn sefyllfa well i roi tystiolaeth.

Image caption Mae Simon Thomas yn dweud fod aelodau'r pwyllgor yn teimlo'n rhwystredig

Mae'r Pwyllgor Cyllid hefyd yn dweud eu bod wedi rhoi'r opsiynau i Mr Cairns ymddangos drwy gysylltiad fideo os oedd hynny'n fwy cyfleus iddo.

Dywedodd Mr Thomas, sy'n AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, mewn datganiad: "Mae'r pwyllgor hwn yn rhwystredig ac yn siomedig o amheuaeth barhaus Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, i ymddangos ger ein bron ar faterion sy'n hanfodol i lywodraethu a pherfformiad Cymru.

"Mae craffu ac atebolrwydd trylwyr yn rhannau hanfodol o bortffolio unrhyw weinidog, waeth beth fo'r sefydliad y maent yn eistedd ynddi."

Effeithio ar bob person

Dywedodd Mr Thomas fod y Pwyllgor Cyllid "yn ystyried materion sy'n effeithio ar bob person yng Nghymru", gan gynnwys datganoli pwerau codi treth yn hwyrach eleni.

Ychwanegodd Mr Thomas ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i Mr Cairns ymddangos ger bron y pwyllgor.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru bob amser yn hapus i ymgysylltu â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar feysydd polisi priodol.

"Prif ffocws Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol yw craffu ar feysydd datganoledig lle mae gweinidogion Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa briodol i roi tystiolaeth."