Lefel uchel o alcohol yng ngwaed dyn fu farw mewn damwain

Emrys Evans
Image caption Roedd Emrys Evans yn gyn-chwaraewr gyda chlybiau Llanymddyfri a Nant Conwy

Roedd lefel uchel o alcohol yng ngwaed dyn 41 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd.

Bu farw'r chwaraewr rygbi Emrys Evans o Bandy Tudur, mewn gwrthdrawiad car ar ffordd yr A470 ger Coed y Brenin ym mis Mawrth y llynedd.

Nid oedd Mr Evans, sy'n gyn-chwaraewr gyda chlybiau Llanymddyfri a Nant Conwy yn gwisgo gwregys diogelwch ar y pryd.

Dywedodd ymchwilydd yr heddlu ei bod yn ymddangos nad oedd y cerbyd yn teithio yn gyflymach na'r uchafswm cyflymder o 60mya.

Roedd dyn arall yn teithio yn y car, ond fe oroesodd Michael Evans y gwrthdrawiad.

Dywedodd Uwch-Grwner y Gogledd Orllewin, Dewi Pritchard Jones: "Fe achubodd y gwregys fywyd y teithiwr, ond nid oedd y gyrrwr yn arfer ei wisgo.

"Rwyf yn credu fod alcohol yn ffactor yn yr achos hwn, credaf fod y cyffur wedi effeithio gallu'r gyrrwr i yrru ac i ymateb i sefyllfaoedd ar frys."

Cafodd rheithfarn o farwolaeth drwy ddamwain ei chofnodi.

Straeon perthnasol