Rhodri Morgan a Gwenllian ymysg enwau llongau patrôl newydd

FPV Rhodri Morgan Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Mae'r llywodraeth am i'r llongau newydd, gan gynnwys yr FPV Rhodri Morgan, warchod moroedd Cymru

Mae llongau newydd fydd yn cael eu defnyddio i oruchwylio moroedd Cymru wedi eu henwi ar ôl ffigyrau gwleidyddol amlwg a phobl hanesyddol.

Ymhlith yr enwau mae Rhodri Morgan, cyn-brif weinidog Cymru a fu farw'r llynedd, a Gwenllian, merch Llywelyn Ein Llyw Olaf.

Bydd y llongau newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghymru, ac fe fydd baner newydd adran gorfodi morol y llywodraeth yn cael ei ddadorchuddio gan Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Lesley Griffiths yn ystod y dydd.

Gwaith y llongau yw sicrhau nad yw pysgota anghyfreithlon yn digwydd ym moroedd Cymru, a gwarchod y diwydiant pysgota.

Mae disgwyl i'r FPV Rhodri Morgan a'r FPV Lady Megan, y ddau longh patrôl mwyaf, fod yn barod i'w defnyddio erbyn diwedd yr hydref.

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Lady Megan fydd enw un o'r cychod mwyaf, ar ôl yr AS benywaidd cyntaf mewn etholaeth yng Nghymru

Dywedodd Lesley Griffiths: "Bydd y cychod patrôl newydd yn ein galluogi i barhau i orfodi cyfreithiau pysgodfeydd a morol yn effeithiol ym moroedd Cymru ac yn ein helpu i ysgwyddo'n hymrwymiad i reoli'n stociau pysgod yn gynaliadwy.

"Byddan nhw'n ein helpu i ddiogelu diwydiant pysgota Cymru a'n cymunedau arfordirol yn y blynyddoedd i ddod."

Enwau'r llongau newydd yw:

  • Rhodri Morgan: Y cyn-brif weinidog;
  • Gwenllian: Merch Llywelyn ap Gruffydd;
  • Lady Megan: Ar ôl Megan Lloyd George, yr AS benywaidd cyntaf mewn etholaeth yng Nghymru;
  • Siwan: Gwraig Llywelyn Fawr;
  • Catrin: Merch Owain Glyndŵr.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol