Rhybudd heddlu i 'beidio mentro' defnyddio ffôn a gyrru

Ffon tra'n gyrru Image copyright Getty Images
Image caption Gallai gyrwyr gael chwe phwynt ar eu trwydded yrru a dirwy o £2,000 os yw'r achos yn mynd i'r llys

Mae heddluoedd Cymru'n rhybuddio gyrwyr i "beidio mentro" defnyddio ffôn symudol wrth yrru wrth i ymgyrch newydd gael ei lansio'n genedlaethol.

Mae Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys wedi dweud bydden nhw'n targedu ardaloedd ble mae defnyddio ffonau wrth yrru'n broblem, er mwyn dal troseddwyr.

Gyda chymorth GanBwyll, y bartneriaeth camerâu diogelwch, bydd y pedwar heddlu yng Nghymru'n cyd-weithio er mwyn addysgu gyrwyr a'u hatal rhag defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Gallai gyrwyr gael chwe phwynt ar eu trwydded yrru a dirwy o £2,000 os yw'r achos yn mynd i'r llys.

Mewn achosion eraill mae gwaharddiad a dirwy hyd at £1,000 yn bosib.

Mae'r gosb yn wahanol i yrwyr bysiau neu gerbydau nwyddau, gyda dirwy yn gallu bod yn £2,500.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Huw Meredith o Heddlu Dyfed-Powys:"Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gyda GanBwyll er mwyn gwneud ein ffyrdd mor ddiogel â phosibl a lleihau nifer y gwrthdrawiadau."

"Mae'r neges yn syml - peidiwch â mentro."