Llifogydd ac eira yn effeithio ar rannau o Gymru

Llifogydd Image copyright Iolo ap Gwynn
Image caption Roedd llifogydd difrifol yng Ngheredigion, gyda dŵr yn llifo drwy bentref Tal-y-bont ger Aberystwyth

Mae glaw trwm a llifogydd wedi achosi trafferthion i yrwyr a'r gwasanaethau brys mewn rhannau o Gymru ddydd Sul.

Yn gynharach roedd y swyddfa dywydd wedi rhyddhau rhybudd melyn am eira a rhew ond glaw a llifogydd sydd wedi bod yn achosi trafferthion enbyd i rai ardaloedd.

Gydol y dydd bu'n rhaid cau nifer o ffyrdd yn y canolbarth a'r de a bu Heddlu'r De yn delio â gwrthdrawiadau ar draffordd yr M4.

Fe wnaeth Cyngor Ceredigion ryddhau neges ar y cyfryngau cymdeithasol yn cynghori pobl i gymryd pwyll ar ffyrdd y sir.

Nos Sul dywedodd Cyngor Sir Ceredigion bod ffordd yr A4159 rhwng Gelli Angharad a Bow Street yng Ngheredigion bellach ar agor ond mae ffyrdd yr A44 rhwng Gelli Angharad ag Aberystwyth ar gau a'r B4337 yn Nhal-sarn rhwng Llambed a Llanrhystud.

Canslo gwasanaethau

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi bod yn cynghori pobl i beidio â mentro allan yn y car.

Image copyright Dorian Jones
Image caption Pentref Tal-sarn ger Llambed yn gynharach ddydd Sul

Yn ôl adroddiadau roedd dŵr ar un adeg yn llifo i rai cartrefi yng Ngheredigion a bu rhaid gohirio oedfaon yng nghapel y Garn, Bow Street a Chapel Horeb ym Mhenrhyn-coch.

Fe wnaeth Trenau Arriva Cymru gadarnhau nad oedd trenau'n rhedeg rhwng Machynlleth ac Aberystwyth o ganlyniad i lifogydd ar y lein.

Yn ogystal â'r canolbarth roedd traffordd yr M4 tua'r dwyrain rhwng cyffordd 46 Llangyfelach a chyffordd 45 Ynysforgan ar gau, gydag amodau gyrru ar y ffordd yn gwaethygu yn ystod y dydd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhyddhau rhybuddion llifogydd ar gyfer ardaloedd y Borth yng Ngheredigion ac Ewenni.

Image caption Roedd yr afon ym Mhenrhyn-coch wedi gorlifo brynhawn dydd Sul

Tra bod llifogydd yn achosi problemau yn y canolbarth a'r de, eira oedd yn wynebu rhai gyrwyr yng ngogledd Cymru.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi bod yn rhybuddio pobl i gymryd pwyll wrth yrru ar ffordd yr A470, Bwlch y Gorddinan rhwng Betws-y-Coed a Blaenau Ffestiniog.

Roedd rhybudd yn gynharach yn y dydd y gallai 2.3 modfedd o eira ddisgyn ar dir uwch na 200m ac 1.1 modfedd ar dir isel.

Mae tirlithriad rhwng Port Talbot a Threherbert wedi gorfodi i fysiau wasanaethu'r ardal gan fod oedi difrifol tan 21:00 ar y gwasanaethau trenau.

Am fwy o wybodaeth am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan tywydd y BBC.

Image copyright Google
Image caption Roedd eira ar y ffyrdd uwchben Dinbych ddydd Sul

Straeon perthnasol