Cynghrorwyr Penfro yn trafod codi treth cyngor o 12.5%

Cyngor Penfro

Bydd cynghorwyr yn Sir Benfro yn ystyried faint o gynnydd fydd ei angen yn nhreth cyngor y sir er mwyn ymdopi â diffyg ariannol o £18.6m.

Fe fydd aelodau'r pwyllgor craffu yn trafod argymell codiad o naill ai 5%, 8% neu 12.5% yn y dreth.

Byddai'r codiad mwyaf yn golygu y bydd bil blynyddol am eiddo Band D yn codi o £883.15 i £993.54.

Dywedodd aelod cabinet y cyngor dros gyllid, Bob Kilmister, fod angen y codiad mwyaf er mwyn osgoi toriadau llym mewn gwasanaethau.

Dywedodd wrth y cyngor llawn ym mis Rhagfyr y llynedd fod y cyngor yn "talu'r pris" am gael un o'r graddfeydd treth cyngor isaf yng Nghymru yn 1996.

Ychwanegodd mai cynyddu'r dreth o 12.5% oedd yr unig ddewis sy'n "cynnig amddiffyn cyllidebau ysgolion".

Bydd argymhelliad y pwyllgor yn mynd gerbron y cabinet cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud ym mis Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol