Datrys dryswch CPD Dinas Bangor

nantporth

Mae CPD Dinas Bangor wedi cadarnhau fod dryswch ynglŷn â'r defnydd o'r cae 3G ar safle'r clwb wedi ei ddatrys.

Mae Stadiwm VSM ar gyrion Bangor yn berchen i Gyngor Dinas Bangor ac yn cael ei redeg ar brydles gan gwmni cymunedol Nantporth CIC, ac yna'n cael ei rentu gan y clwb.

Fe ymddiswyddodd dau aelod o fwrdd rheoli'r clwb wythnod diwethaf yng nghanol yr anghydfod.

Fe ddaeth i'r amlwg yr wythnos ddiwethaf fod anghydfod rhwng y clwb a bwrdd Nantporth CIC ynglŷn â'r defnydd o'r cyfleusterau, ond bellach mae'n ymddangos fod y ddau sefydliad wedi dod i ddealltwriaeth.

Mae'r safle bellach wedi ail-agor, ac mae disgwyl i bob digwyddiad barhau yn ôl y drefn.

Dywedodd llefarydd ar ran y clwb eu bod yn "falch" fod y sefyllfa wedi'i datrys, a dywedodd llefarydd arall ar ran Nantporth CIC eu bod yn "edrych ar ffyrdd lle gall yr holl ran ddalwyr gael eu cynrychioli yn y broses o reoli'r cae 3G".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol