Casgliadau bin misol ar draws Sir Conwy erbyn 2019

Biniau
Image caption Mae tua 10,000 o dai yn rhan o'r prawf casglu sbwriel misol

Cyngor Sir Conwy fydd yr awdurdod lleol cyntaf i fabwysiadu cynllun casglu biniau unwaith y mis yng Nghymru, yn dilyn pleidlais.

O ganlyniad i benderfyniad aelodau'r cabinet ddydd Mawrth, fe fydd y drefn yn cael ei hymestyn i holl gartrefi'r sir erbyn 2019.

Mae'r cyngor eisoes wedi cynnal casgliadau misol arbrofol mewn rhai ardaloedd ers diwedd 2016, gan gasglu biniau yng ngweddill y sir unwaith bob tair wythnos.

Fe fydd y cyngor hefyd yn cyflwyno mesurau pellach er mwyn annog trigolion i ailgylchu mwy o wythnos i wythnos.

Mae'r camau'n cynnwys casglu eitemau mawr am ddim, darparu biniau clytiau am ddim i deidiau a neiniau, a chasgliadau arbennig ar gyfer pobl sy'n colli'r casgliad arferol tra'u bod ar wyliau.

'Goblygiadau pellgyrhaeddol'

Fe benderfynnodd y cyngor gychwyn casgliadau misol ym Medi 2016, ond yn Nhachwedd y llynedd fe gafodd y cynllun arbrofol ei wrthod gan aelodau'r Pwyllgor Economi a Chraffu.

Fis diwethaf fe ddywedodd aelodau'r cabinet eu bod am atal yr arbrawf dros dro nes bod mwy o ymchwil yn cael ei gynnal.

Ddechrau Ionawr roedd yna ymgais gan rai o gynghorwyr Llafur y sir i atal y cynllun, gan ddadlau ei fod yn creu gwasanaeth dau ddosbarth annheg.

Roedd adroddiadau gan swyddogion y cyngor wedi awgrymu y byddai casgliadau bob pedair wythnos yn arwain at ailgylchu mwy o sbwriel ac arbed hyd at £390,000 y flwyddyn i'r awdurdod.

Dywedodd yr arweinydd, Gareth Jones: "Fe fydd yr hyn yr ydym yn ei benderfynu heddiw â goblygiadau pellgyrhaeddol i blant Sir Conwy ac i'w plant hwythau.

"Fe allen ni fod yn falch o'n record ailgylchu yng Nghymru, ond dyw amser ddim o'n plaid - yn lleol nac yn fyd-eang.

"Mae gyda ni gyfle i chwarae rhan mewn cyflymu neu arafu'r newid hwnnw [i'r hinsawdd]."

Dywedodd y cynghorydd annibynnol Anne McCaffrey bod angen i'w awdurdod "weithio gyda phbol i wneud yn siŵr bod pawb yn deall be' ellir ei ailgylchu".

'Cam yn rhy bell'

Ond mae rhai o gynghorwyr Ceidwadol y sir yn dal i fynegi amheuon ynglŷn â'r newid.

Dywedodd y Cynghorydd Sam Rowlands ei fod yn "cynrychioli pobl sy'n poeni na fedran nhw ailgylchu digon".

"Mae'r bobl yma yn gwneud ymdrech go iawn. Dydyn nhw ddim yn bobl sy'n tipio'n anghyfreithlon... ac maen nhw'n teimlo bod casglu bob pedair wythnos yn gam yn rhy bell."

Galwodd y Cynghorydd Louise Emery ar y cyngor i wneud mwy i helpu trigolion sy'n cael trafferth osgoi gorlenwi eu biniau.

"Dydw i ddim yn meddwl ein bod yn barod," dywedodd. "Mae angen i'r swyddogion fy siomi ar yr ochr orau."

Dyw'r cyngor heb amlinellu manylion cyflwyno'r drefn i ardaloedd sy'n cael gwasanaeth casglu sbwriel bob tair wythnos ar hyn o bryd.

Straeon perthnasol