Heddlu'n ystyried marwolaeth 'cynorthwyedig'

North Wales Police hat Image copyright NWP

Mae swyddogion o Heddlu'r Gogledd yn edrych ar amgylchiadau marwolaeth dyn mewn achos sy'n ymdebygu i un o farwolaeth "cynorthwyedig".

Roedd y dyn 93 oed o Bentrefoelas yn sir Conwy yn diodde' o glefyd Parkinson.

Bu farw yn y Swistir ar 25 Hydref, 2017.

Mae BBC Cymru ar ddeall fod ei ferch wedi dweud wrth y cartref nyrsio lle'r oedd yn byw ei bod yn mynd ag ef ar wyliau.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Neil Harrison o Heddlu Gogledd Cymru nad oedden nhw wedi arestio unrhyw un mewn cysylltiad â'r digwyddiad.