Morfudd Hughes sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma

Morfudd Hughes Image copyright Regan Management

Yr actores Morfudd Hughes sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddi gael ei henwebu gan Tweli Griffiths wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Un o fy atgofion cynharaf, os nad y cyntaf un, ydi cael fy neffro yn ystod oriau mân y bora i fynd ar daith yn y car hefo fy mam a nhad a'm mrawd i Stoke-on-Trent!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Ynghyd â David Essex, ro'n i'n ffansio hogyn o'r enw Derwyn. Ro'dd o'n ffrind i'm mrawd ac yn goblyn o bêl-droediwr da.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Dwi'n cofio pan o'n i'n fach, dwyn bisgedan Jacob's Club oren o siop y pentra' - a chal copsan gin mam. Mam wedyn yn deud wrth Mr Parry'r perchennog. Nesh i mohono fo eto!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Llynedd, gryn dipyn. Mi wnes i golli llawer o anwyliaid.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dwi braidd yn funud ola' hefo gwaith papur ac ati, yn enwedig cael trefn ar fy nghyfrifon.

Image caption Mae 'na lawer o lefydd hyfryd ar hyd arfordir Ynys Môn

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Mi fues i yn crwydro arfordir Môn llynedd. Mai'n anodd dewis fy hoff ran ohoni gan fod bob un yn gwbl odidog, waeth be' fo'r tywydd.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Fel mae'n digwydd, dydi hi ddim yn noson fyddwn i'n dymuno rhannu gormod amdani hefo neb arall. Llydaw y llynedd, mewn caban pren tlws, fry uwchben mewn coedwig anghysbell. Roedd o'n rhan o aduniad ar ôl dros 30 o flynyddoedd o fod ar wahân, hefo nghariad. Dwi 'di deud lot gormod rŵan!


O Archif Ateb y Galw:


Disgrifia dy hun mewn tri gair

'Nai adal hynny i bobol erill.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Ma' gin i sawl hoff ffilm ar fy rhestr sy'n newid yn achlysurol, ac mae Stand by me wastad arni.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Elvis, gan obeithio y bydda fo'n canu Love me tender cyn ddiwadd y noson.

Image caption Siŵr gallai Morfudd ddwyn perswâd ar Elvis i ganu iddi!

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod

Mi ges i f'arestio ar un o brif strydoedd Moscow ym mis Mai 1992.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Nôl yn y caban coed hwnnw nes i siarad amdano'n gynharach... hefo'r un person wrth gwrs.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Dŵr gan Huw Jones. Atgofion hyfryd o deithio yn y car hefo fy mab Llion pan oedd o'n fengach. Ein ffefryn oedd hwnnw. Y ddau ohona ni'n morio canu a phob yn ail cael cogio bach bod yn Huw a Heather! Ooooo gwych!

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Rwbath go syml i ddechra, olifau neu gaws gafr. Pysgodyn fel prif gwrs ac yna darn o unrhyw un o bwdinau anfarwol fy chwaer-yng-nghyfraith.

Image caption Fydd Morfudd yn cael bod Y Dalai Lama ar ôl cael ei harestio ym Moscow?!

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Tenzin Gyatso, Y Dalai Lama.

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Bryn Fôn

Pynciau Cysylltiedig