Dynes yn galw 999 i ofyn am help i droi teledu ymlaen

Canolfan 999

Mae Llys Ynadon Llandudno wedi clywed bod dynes o Ynys Môn wedi galw 999 i ddweud nad oedd yn gwybod sut i droi ei theledu ymlaen.

Ar ôl cael cerydd am gamddefnyddio'r gwasanaeth brys, fe wnaeth Sian Eleri Jones ymateb drwy ffonio'r heddlu dros 10 o weithiau o fewn hanner awr, gan ddefnyddio iaith anweddus.

Wrth roi dedfryd o garchar wedi'i gohirio, dywedodd cadeirydd y llys, David Davies wrth y diffynnydd bod gwaith y gwasanaethau brys yn ddigon anodd heb fod angen delio ag ymddygiad o'r fath.

Ychwanegodd: "Dyma eich rhybudd olaf i chi roi trefn ar eich bywyd."

Plediodd Jones, 25 oed ac o Langefni, yn euog i wneud galwad niwsans a thorri amodau gorchymyn ymddygiad troseddol (CBO) wedi ymddangosiad blaenorol o flaen ynadon Caernarfon ym mis Tachwedd.

Fe gafodd ddedfryd o wyth wythnos o garchar yn y ddau achos, i'w rhedeg ar yr un pryd ac wedi'u gohirio am 12 mis.

Hefyd fe fydd yn rhaid iddi fynd ar gwrs trin problemau alcohol am 6 mis a dilyn rhaglen ailsefydlu i droseddwyr am 10 wythnos.

'Hunllef yn ei diod'

Clywodd y llys bod Jones wedi galw'r heddlu ar 27 Ionawr gan ofyn iddyn nhw ddychwelyd eiddo, ac fe aeth swyddogion â'r eiddo dan sylw i gartref ei mam yng Nghaergybi.

Yn fuan wedi hynny, fe ffoniodd Jones 999 ynglŷn â'i theledu, gan wneud cyfres o alwadau pellach a rhai yn para am dros funud.

Image caption Cafodd yr achos ei gynnal yn Llys Ynadon Llandudno

Fe ddefnyddiodd iaith anweddus yn ystod y galwadau, er i'r sawl ar ben arall y lein ofyn iddi beidio.

Ar ôl cael ei harestio, dywedodd bod cywilydd arni oherwydd ei hymddygiad, a'i bod yn derbyn na ddylid siarad gyda staff y gwasanaethau brys yn y fath fodd.

Dywedodd cyfreithiwr Jones, Andy Hutchinson, ei bod yn derbyn bod ganddi broblemau goryfed, ond bod ei bywyd yn dechrau sefydlogi.

"Mae hi'n gallu bod yn hunllef yn ei diod, ond mae hi'n ddynes hyfryd pan yn sobor," dywedodd.

Pynciau Cysylltiedig