Bachgen yn euog o dreisio pan yn 12 oed

achos treisio

Mae bachgen ysgol wedi ei gael yn euog o dreisio merch ychydig ddyddiau wedi iddo gael ei ben-blwydd yn 12 oed yn 2014.

Ar ddiwedd achos barodd ddeuddydd yn Llys Ieuenctid Llandudno, dyfarnodd y Barnwr Gwyn Jones fod y bachgen yn euog hefyd o ddau gyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar y ferch, oedd ychydig yn hŷn nag ef, a chyhuddiad o'i chymell hi i gyflawni gweithred rywiol gydag e.

Roedd y bachgen, sydd bellach yn 15 oed ac yn byw yn Wrecsam, yn dweud nad oedd yr honiadau'n wir, ond dywedodd y barnwr rhanbarth fod tystiolaeth y ferch yn gredadwy a chyson.

Dywedodd yr erlyniad fod yr ymosodiadau wedi digwydd yn y tywyllwch ar Ynys Môn tra iddynt aros i glwb ieuenctid agor ei ddrysau.

Clywodd y llys nad oedd y ferch wedi bod eisiau dweud wrth ei rhieni, a dim ond ar ôl iddi ymddiried mewn ffrind y dechreuodd ymholiadau'r heddlu.

Mae disgwyl i'r bachgen yn cael ei ddedfrydu ddechrau mis Mawrth.