Tynnu nyrs oddi ar y gofrestr am gael rhyw â chlaf

Nyrs Image copyright Thinkstock

Mae nyrs iechyd meddwl wnaeth gael rhyw gyda chlaf wedi cael ei thynnu oddi ar y gofrestr nyrsio.

Roedd Nicola Kingston yn gweithio yn ysbyty Bryn y Neuadd yn Llanfairfechan, Sir Conwy.

Clywodd gwrandawiad disgyblu y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ei bod hefyd wedi cynnig perfformio gweithred rhyw gyda chydweithiwr pe bai'n cael arian am wneud.

Cytunodd y panel bod Ms Kingston wedi cysgu yng ngwely'r claf yn ystod sifft nos, a'u bod wedi cael rhyw mewn pabell.

Roedd y gwrandawiad wedi clywed ei bod wedi cynnig perfformio gweithred rhyw am £50 "am ei bod eisiau mynd i sêl Next".

Roedd hi hefyd wedi gyrru llun o'i hun yn rhannol noeth i un cydweithiwr, ac wedi dangos llun tebyg i un arall.

Clywodd y panel bod Ms Kingston wedi cyfaddef rhai cyhuddiadau ac yn edifar, ac fe ddaethon nhw i'r canlyniad ei bod yn amhriodol iddi barhau i weithio fel nyrs.

Pynciau Cysylltiedig