Ysgolion Uwchradd: Categori Oren

Enw ysgol Awdurdod Lleol
Birchgrove Abertawe
Sir Thomas Picton School Sir Benfro
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd
Idris Davies School 3-18 Caerffili
Cwmcarn High School Caerffili
Heolddu Comprehensive School Caerffili
Lewis Girls' Comprehensive School Caerffili
Lewis School Pengam Caerffili
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili
The John Frost School Casnewydd
Ysgol Gyfun Penweddig Ceredigion
Ysgol John Bright Conwy
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Sir Ddinbych
Hawarden High School Sir y Fflint
St. David's High School Sir y Fflint
Maes Garmon Sir y Fflint
St. Richard Gwyn Catholic High School Sir y Fflint
Chepstow Comprehensive School Sir Fynwy
Ysgol Ardudwy Gwynedd
Ysgol Bro Idris Gwynedd
Afon Taf High School Merthyr Tudful
Cyfarthfa High School Merthyr Tudful
Cynffig Comprehensive Pen-y-bont ar Ogwr
Maesteg Comprehensive School Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Uwchradd Caereinion High School Powys
Llanfyllin High School Powys
Newtown High School Powys
Builth Wells High School Powys
Ysgol Maesydderwen Powys
Ysgol Bro Hyddgen Powys
Aberdare Community School Rhondda Cynon Taf
Croesyceiliog School Torfaen
West Monmouth School Torfaen
Grango Wrecsam
Ysgol Rhiwabon Wrecsam
Ysgol Clywedog Wrecsam
Ysgol Uwchradd Caergybi Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Bodedern Ynys Môn

Cliciwch yma i fynd yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol