CBDC yn gwahardd cynghrair merched wedi ffrae

CPD Merched Y Rhyl
Image caption Mae tîm cyntaf CPD Merched Y Rhyl yn un o 10 sy'n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gwahardd cynghrair pêl-droed merched yn y gogledd yn dilyn ffrae dros adael i un tîm gystadlu.

Roedd CPD Merched Y Rhyl wedi gobeithio cyflwyno tîm yng Nghynghrair Bêl-droed Merched Gogledd Cymru fel ffordd o ddatblygu rhagor o chwaraewyr.

Ond gan fod tîm cyntaf y clwb eisoes yn chwarae yn Uwch Gynghrair Merched Cymru fe wrthododd cynghrair y gogledd ganiatáu i'r ail dîm ymuno oherwydd pryder y gallai'r ddau dîm fod yn yr un gynghrair yn y dyfodol.

Mae cadeirydd y gynghrair, Bill Darwin, wedi beirniadu'r penderfyniad gan ddweud eu bod yn gofyn am gyngor cyfreithiol.

Gohirio gemau

Roedd CPD Merched Y Rhyl wedi ennill yr hawl i gynnwys tîm yn y gynghrair ar gyfer tymor 2017/18, ond fe wnaeth y gynghrair wrthod trefnu gemau iddyn nhw.

Dadl Cynghrair Bêl-droed Merched Gogledd Cymru oedd y byddai problemau pe bai tîm cyntaf Y Rhyl yn disgyn o'r Uwch Gynghrair.

Cafodd holl gemau'r gynghrair eu gohirio yn dilyn y ffrae.

Image copyright CPD Y Rhyl

Y gymdeithas bêl-droed fydd nawr yn gyfrifol am redeg y gynghrair am weddill y tymor.

Dywedodd Cadeirydd Cynghrair Bêl-droed Merched Gogledd Cymru, Bill Darwin y byddai peidio herio'r penderfyniad yn annog clybiau eraill i gyflwyno timau datblygu ac ail dimau i chwarae yn y gynghrair.

'Anffafriaeth ar sail rhyw'

Mae'n bwriadu ysgrifennu at UEFA a FIFA ynglŷn â'r penderfyniad, ac yn dadlau nad yw'r un drefn yn bodoli o fewn unrhyw gynghrair ar gyfer timau dynion.

Dywedodd: "Mae hwn yn achos clir o anffafriaeth ar sail rhyw gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Rydym yn gofyn am gyngor cyfreithiol."

Ychwanegodd y gallai'r penderfyniad ysgogi rhai sydd ynghlwm â phêl-droed merched yn y gogledd gefnu ar y gymdeithas bêl-droed yn gyfan gwbl.

"Waeth i ni heb â bod yn rhan o gymdeithas fach sy'n ymrwymo i ddatblygiad merched nag un fawr sydd ddim yn cynnig y datblygiad cywir."

Straeon perthnasol