Ymgyrchwyr yn 'obeithiol' am newid rheol microsglodyn

Cŵn yn mynd am dro gyda'i perchennog
Image caption Mae'r pwyllgor deisebau yn bwriadu cysylltu gyda rhai cynghorau i'w holi ynglŷn â'u polisïau microsglodyn

Mae ymgyrchwyr anifeiliaid yn "obeithiol" ynglŷn â chais i'w gwneud hi'n orfodol i anifeiliaid sy'n cael eu darganfod gan weithwyr cyngor gael eu harchwilio i weld os oes ganddynt ficrosglodyn.

Yn ôl deiseb i'r Cynulliad dylai hi fod yn orfodol bod pob anifail, byw neu farw, yn cael ei archwilio am ficrosglodyn.

Bydd y pwyllgor deisebau nawr yn ysgrifennu at y chwe chyngor sydd ddim yn archwilio anifeiliaid i holi am eu polisïau.

Mae'r grŵp ymgyrchu Cats Matter yn "obeithiol" y bydd y rheolau'n newid.

Dim ond cynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Caerdydd, Casnewydd, Blaenau Gwent a Chastell Nedd Port Talbot sydd ddim yn sganio anifeiliaid yn arferol.

Mae'r gweddill yn gwneud pan maen nhw'n "tybio bod yr anifail mewn cyflwr i wneud".

Mae'r ddeiseb yn galw ar i bob anifail domestig gael ei gynnwys yn y rheol, a bod eu perchnogion yn cael gwybod pan mae eu hanifeiliaid wedi eu darganfod.

Dywedodd llefarydd Cats Matter: "Nid dyma yw ein dymuniad. Fodd bynnag, rydyn ni'n gweld yr agweddau cadarnhaol ac mae'n llawer gwell na jyst cau'r ddeiseb.

"Un o'r prif resymau roedden ni eisiau newid y gyfraith oedd am fod cymaint o gathod a chŵn yn dal i gael eu methu gan gynghorau sydd gyda'r sganwyr."

Mae RSPCA Cymru hefyd wedi cefnogi'r alwad i'w gwneud hi'n orfodol i adnabod anifeiliaid sy'n cael eu lladd ar briffyrdd.

Image caption Ymhlith yr anifeiliaid mae'n rhaid i yrwyr ddweud wrth yr heddlu maent wedi taro mae defaid

Mae'r pwyllgor deisebau wedi dweud y bydd yn ystyried polisïau'r awdurdodau "cyn gwneud penderfyniad pellach ynghylch y ddeiseb".

Ar hyn o bryd mae'n rhaid i yrwyr ddweud wrth yr heddlu os ydyn nhw'n taro ci, ceffyl, mochyn, dafad, buwch, asyn neu ful.

Yn ôl Cyngor Gwynedd, gan nad oes rheidrwydd cyfreithiol ar berchnogion i osod microsglodyn ar eu cathod, a bod "pwysau anferth" ar eu cyllideb, dyw swyddogion ddim yn sganio anifeiliaid marw.

Dywedodd Cyngor Casnewydd y byddai'n ymateb i ddeiseb y pwyllgor pan fydd y pwyllgor yn cysylltu gyda'r awdurdod.

Ni wnaeth Ynys Môn, Caerdydd, Blaenau Gwent na Chastell Nedd Port Talbot ymateb i gais BBC Cymru am sylw.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol