Rhybudd i gefnogwyr rygbi Chwe Gwlad gyrraedd yn gynnar

Stadiwm

Mae Cyngor Caerdydd yn annog cefnogwyr rygbi i gyrraedd y brifddinas yn gynnar cyn y gêm rhwng Cymru a'r Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn.

Gyda'r gic gyntaf yn Stadiwm Principality am 14:15, bydd nifer o ffyrdd o amgylch Caerdydd yn cau o 10:45 i 17:15.

Bydd trefniadau diogelwch llym ar waith yn y stadiwm, felly'r cyngor i gefnogwyr yw i gyrraedd yn gynnar.

Mae Prif Hyfforddwr Cymru, Warren Gatland yn dathlu degawd o arwain y tîm cenedlaethol eleni ond mae'n wynebu pencampwriaeth heriol iawn, gyda nifer o chwaraewyr Cymru wedi eu hanafu.

Mae Gatland wedi dewis 10 aelod o dîm y Scarlets i ddechrau'r gêm, gyda Josh Adams yn ennill ei gap rhyngwladol cyntaf.

Daw'r rhybudd ar ôl i lawer o gefnogwyr gael profiadau rhwystredig yng Nghyfres yr Hydref a methu cic gyntaf y gêm yn erbyn Awstralia oherwydd ciwiau hir i fynd i mewn i'r stadiwm.

Yn ogystal â threfniadau diogelwch yn y stadiwm, bydd nifer o ffyrdd Caerdydd ynghau.

Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cau yn gynnar er mwyn paratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.

Ffyrdd sy'n cau yn rhannol:

  • Ffordd y Brenin o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Heol y Dug;
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Heol y Porth;
  • Stryd Tudor o'r gyffordd â Clare Road i'r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment);
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o'r cyffyrdd â Despenser Place i'r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr);
  • Heol Saunders o'r gyffordd â Heol Eglwys Fair;
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat);
  • Heol Penarth o'r gyffordd â Heol Saunders i'r fynedfa sy'n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

Ffyrdd sy'ncau yn gyfangwbl:

  • Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Caerdydd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gareth Rhys Owen yn edrych ymlaen at ddechrau Pencampwriaeth Chwe Gwlad 2018

Mae Trenau Arriva Cymru wedi rhoi gwybod bydd capasiti ychwanegol ar gael ar ddiwrnod y gêm, ond maen nhw'n cynghori cwsmeriaid i geisio dal trenau cynnar i'r brifddinas.

Mae Great Western Railway hefyd wedi cadarnhau eu bod wedi darparu gwasanaethau ychwanegol ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaethau bysiau'n rhedeg fel arfer, ond bydd bysiau yn cael eu dargyfeirio o orsafoedd canol Caerdydd naill ai i Ffordd Churchill tua'r dwyrain, Heol y Brodyr Llwydion tua'r gogledd neu Stryd Tudor tua'r gorllewin.

Y cyngor i bobl sy'n dymuno parcio mewn safleoedd anabl yw i barcio yng Ngerddi Soffia, neu ddefnyddio meysydd parcio preifat yng nghanol y ddinas.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol