Cyfarwyddwr newydd i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Dafydd Rhys Image copyright Prifysgol Aberystwyth
Image caption Bydd Dafydd Rhys yn dechrau ar ei swydd ddydd Llun

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wedi cadarnhau eu bod wedi penodi cyfarwyddwr newydd.

Bydd cyn-gyfarwyddwr cynnwys a darlledu S4C, Dafydd Rhys yn dechrau ar ei swydd ddydd Llun.

Agorwyd Canolfan y Celfyddydau ar ddechrau'r 1970au ac mae'n cael ei ystyried yn ganolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau.

Yn ystod ei gyfnod yn gweithio i S4C bu Mr Rhys yn arwain tîm a fu'n gyfrifol am gomisiynu ystod eang o raglenni, gan gynnwys cyfres ddrama dditectif Y Gwyll.

'Anrhydedd'

Yn enedigol o Ddyffryn Aman, fe ddechreuodd Mr Rhys ar ei yrfa yn y cyfryngau yn y 1980au yn gweithio ar raglenni plant ac adloniant ysgafn i HTV Cymru.

Sefydlodd gwmni cynhyrchu annibynnol Pop 1 fel rhan o grŵp Tinopolis yn 2000 cyn ymgymryd â rôl cyfarwyddwr cynnwys S4C ym mis Mawrth 2012.

Dywedodd Mr Rhys: "Mae cael y cyfle yma i arwain canolfan sydd wedi gwneud cyfraniad mor werthfawr i fywyd diwylliannol Aberystwyth a'r byd ehangach yn anrhydedd."

Ychwanegodd: "Mae ein cenhadaeth yn un glir - i ddatblygu ymhellach enw da, perthnasedd a phwysigrwydd y sefydliad eiconig hwn i bobl Aberystwyth a Chymru."

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure: "Mae gan Dafydd Rhys brofiad helaeth o weithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru ac rwy'n hynod falch ei fod yn ymuno â'r brifysgol fel cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth."