Ailystyried cynlluniau i ddatblygu Bae Cinmel

Development site Image copyright Google
Image caption Mae'r safle wedi bod yn eiddo i Gyngor Conwy ers 1990

Bydd un o bwyllgorau craffu Cyngor Conwy ddydd Llun yn ailystyried cynlluniau i ddatblygu rhannau o safle diwydiannol Tir Llwyd ym Mae Cinmel.

Yn y gorffennol mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud eu bod yn pryderu y gallai'r tir orlifo gan ei fod yn agos i'r glannau.

Wedi i'r cynlluniau gwreiddiol i ailddatblygu y safle fethu cafodd grŵp arbennig ei sefydlu er mwyn edrych yn fanwl ar y manteision a'r peryglon.

Mae'r pwyllgor hwnnw bellach wedi cyflwyno ei adroddiad i'r cyngor.

'Diddordeb pendant'

Mae'n dweud nad yw'r risg o lifogydd gymaint ag a ofnwyd yn wreiddiol gan nad yw lefel y môr wedi codi cymaint â'r disgwyl.

Yn ogystal mae'r pwyllgor yn nodi bod yr amddiffynfeydd rhag y môr yn effeithiol.

Fe gafodd y safle ganiatâd cynllunio yn Hydref 2017.

Bydd yr adroddiad, a fydd yn mynd o flaen cynghorwyr, yn nodi bod gan ddau gwmni ddiddordeb yn y tir a bod "dau gwmni busnes arall wedi dangos diddordeb pendant ers y caniatâd cynllunio".

Os yw'r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo, mae'r cyngor yn gobeithio y bydd y safle yn denu buddsoddiad gan ddatblygwyr a fydd yn dod â mwy o waith i'r ardal.