Helmed yn achub aelod o dîm achub mynydd Dyffryn Ogwen

Tryfan Image copyright Richard Hughes

Cafodd aelod o dîm achub mynydd Dyffryn Ogwen ei achub gan ei helmed wedi iddo gwympo oddi ar fynydd Tryfan tra'n achub tri dyn arall.

Mae'n debyg i'r helmed chwalu wedi i'r achubwr mynydd lithro.

Ar y pryd roedd wedi bod yn ceisio achub tri dyn arall am wyth awr.

Roedd y tri wedi mynd i drafferthion ddydd Sadwrn mewn tywydd gwael ar fynydd Tryfan.

Cafodd tîm o ddeg ei anfon atynt ond fe lithrodd un ohonynt ar ddarn o iâ heb fod ymhell o'r fan lle lladdwyd drymiwr y band roc Yucatan fis diwethaf.

Roedd y tywydd yn wael ar y pryd - glaw trwm, eira, eirlaw ac roedd y cymylau yn isel.

Yn y diwedd cafodd y tri a aeth i drafferthion eu cludo oddi ar y mynydd gan raffau oddeutu 01:00 fore Sul.

Image copyright Geograph/Keith Evans
Image caption Cafodd cerddwr arall ei achub oddi ar fynydd Pen yr Ole Wen

Ddydd Sul cafodd cerddwr ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd wedi iddo fynd yn anymwybodol ar lwybr serth ar fynydd Pen yr Ole Wen.

Cafodd y dyn a oedd yn ei 40au ac o Fanceinion gymorth gan gerddwyr eraill - yn eu plith nyrs.

Aed ag ef mewn hofrennydd gwylwyr y glannau i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.