Y gelyn ar arfordir Cymru

  • Cyhoeddwyd

Mae'r arfordir ymhlith trysorau mwyaf gwerthfawr Cymru, ond mae yna elyn sy'n bygwth dyfodol bywyd gwyllt a'r bwyd rydyn ni yn ei fwyta. Plastig.

I drio mynd i'r afael a'r sefyllfa mae diwrnodau glanhau traeth yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru.

Ymunodd Cymru Fyw â gwirfoddolwyr ar Ynys Môn sy'n credu mai gweithredu'n lleol yw'r man cychwyn i geisio taclo llygredd plastig.

I wybod mwy am broblem plastig yn y môr a chlywed adroddiad Math Williams o'r diwrnod clirio traeth ar Ynys Môn gwrandewch ar raglen Galwad Cynnar, BBC Radio Cymru, dydd Sadwrn,

Disgrifiad,
Math Williams yn egluro maint y broblem plastig yn y môr ar raglen Galwad Cynnar