Marwolaeth mam-gu: Rheithgor yn ystyried

achos llofruddiaeth Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Penelope John a Barry Rogers yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

Mae rheithgor sy'n ystyried eu dyfarniad yn achos mam a mab o Sir Benfro sydd wedi eu cyhuddo o lofruddio nain 84 oed wedi cael eu hanfon adref am y nos.

Mae Barry Rogers, 34 oed, a Penelope John, 50, yn gwadu llofruddio Betty Guy yn Nhachwedd 2011.

Mae'r erlyniad yn honni i'r ddau ei mygu gyda chlustog ar ôl rhoi tabledi a wisgi iddi.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Betty Guy, mam Ms John a nain Mr Rogers yn sâl ar y pryd ond heb fod â chyflwr angheuol.

Image copyright Wales News Service
Image caption Bu farw Betty Guy ym mis Tachwedd 2011

Cafodd y cwpwl eu harestio yn 2016 ar ôl i gyn bartner Mr Rogers gysylltu â'r heddlu gan honni iddo ddweud iddo helpu ei nain i farw.

Yn ystod y pedair wythnos o dystiolaeth mae'r rheithgor wedi clywed recordiad cudd gan yr heddlu o sgyrsiau rhwng Mr Rogers a Ms John yn ei chartref hi yn Llandudoch.

Mewn un o'r sgyrsiau mae o'n dweud wrth ei fam i beidio â phoeni oherwydd ei fod ef "wedi cyflawni'r weithred".

Yn ei amddiffyniad dywedodd y cyn filwr ei fod yn gwybod fod offer clustfeinio yn y tŷ a'i fod o ond wedi siarad fel y gwnaeth er mwyn codi gwrychyn yr heddlu.

Fe fydd y rheithgor yn ailymgynnull bore Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig