Tywydd garw'n cau ysgolion yn y gogledd ddydd Mawrth

rhew Image copyright Getty Images

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi ail rybudd melyn am dywydd garw i gyd-fynd â'r un a gyhoeddwyd ddydd Llun sy'n dal mewn grym tan brynhawn Mawrth.

Mae'r ail rybudd yn dweud y bydd cawodydd o eirlaw, eira a chenllysg - rhai yn drwm - yn taro ardaloedd gorllewinol Cymru yn ystod y dydd.

Bydd yr ail rybudd mewn grym o 05:00 fore Mawrth tan 10:00 fore Mercher.

Fe ddywed y rhybudd fod disgwyl amharu ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod y dydd.

Hefyd bydd rhew yn ffurfio ar nifer o ffyrdd, llwybrau beicio a phafinau sydd heb eu trin, gyda mwy o risg o ddamweiniau.

Dywedodd y cyflwynydd tywydd Derek Brockway: "Fe fydd faint o eira sy'n disgyn yn amrywio, ond fe allai rhwng 1-3cm ddisgyn mewn mannau gyda hyd at 5cm ar dir uchel dros 200m."

Ysgolion ar gau

Erbyn 09:20 fore Mawrth roedd 19 ysgol wedi cyhoeddi na fydden nhw'n agor - wyth ar Ynys Môn, 10 yng Ngwynedd ac un yng Nghonwy:

Ynys Môn

 • Ysgol Gynradd y Graig, Llangefni;
 • Ysgol Gyfun Llangefni;
 • Ysgol Gynradd Bodorgan;
 • Ysgol Gynradd Niwbwrch;
 • Ysgol Gynradd Llangaffo;
 • Ysgol Gynradd Dwyran;
 • Ysgol Corn Hir, Llangefni;
 • Ysgol Esceifiog, Gaerwen.

Gwynedd

 • Ysgol Gyfun Botwnnog;
 • Ysgol Pont y Gof, Botwnnog;
 • Ysgol Gynradd Sarn Bach;
 • Ysgol Gynradd Edern;
 • Ysgol Yr Eifl, Trefor;
 • Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth;
 • Ysgol Crud y Werin, Aberdaron;
 • Ysgol Gynradd Rhosgadfan;
 • Ysgol Pendalar, Caernarfon;
 • Ysgol Gynradd Waunfawr.

Conwy

 • Ysgol Gynradd Betws-yn-Rhos.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol