Deiseb am ffrae mynediad cerbydau brys i safle Mochras

arwydd mochras

Bydd perchnogion penrhyn Mochras ger Harlech yn cyflwyno deiseb yn ddiweddarach yn galw am warchod y lle rhag y llanw.

Mae 30,000 wedi arwyddo'r ddeiseb, sy'n galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal mynediad 24 awr i gerbydau brys i wersyll Mochras.

Ar hyn o bryd mae'n rhaid i wasanaethau brys ffonio i agor giât os oes angen mynediad i'r safle pan mae'r llanw yn uchel a'r ffordd arferol wedi'i rhwystro, all arwain at oedi.

Mae perchennog y tir wedi gwrthod rhyddhau cod mynediad i'r giât i'r gwasanaethau brys gan y byddai'n "anystyriol i ni ganiatáu mynediad i faes awyr gweithredol heb unrhyw gyfyngiadau".

Mae'r llywodraeth wedi galw ar y partïon sy'n gysylltiedig â'r mater i ddod i gytundeb.

Gwrthod rhyddhau cod

Dywedodd llefarydd ar ran Mochras: "Llywodraeth Cymru yw perchennog maes awyr Llanbedr, sy'n gymydog i Mochras.

"Mae mynediad arferol i'r safle ar hyd heol gawsi, ond pan mae'r llanw'n uchel ddwywaith y dydd yr unig ffordd o fynd yno yw ar hyd ffordd y maes awyr."

Dywedodd bod trefniant mewn grym ers 50 mlynedd, ond bod hynny wedi newid pan ddaeth y maes awyr o dan reolaeth Snowdonia Aerospace LLP yn 2012.

Ychwanegodd: "Maen nhw wedi dweud na fyddan nhw'n rhoi'r cod angenrheidiol i gerbydau brys agor giât allanol y ffordd rhag iddo gael ei basio 'mlaen i'r gymuned ehangach."

Image caption Mae'r unig lon gyhoeddus i safle Mochras ar gau pan mae'r llanw'n uchel ddwywaith y dydd
Image caption Mae'r ardal yn boblogaidd iawn gyda gwersyllwyr yn yr haf

Ers Ebrill 2017 mae'r gwasanaethau brys sydd am deithio i Mochras wedi gorfod ffonio rhif ffôn symudol a roddwyd gan Snowdonia Aerospace, gyda nhw wedyn yn addo agor y giât pan fydd y person sy'n gyfrifol ar gael.

Ond ym mis Gorffennaf 2017 fe gafodd un o'r ymwelwyr i'r safle drawiad, ac roedd y cod a roddwyd i'r gwasanaethau brys yn anghywir. Dywedodd Snowdonia Aerospade eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

'Dyfodol ansicr iawn'

Mae Richard Workman yn un o gyfarwyddwyr Mochras, a dywedodd: "Fel gwersyll sy'n croesawu dros 80,000 o ymwelwyr bob blwyddyn mae'n hanfodol i gerbydau brys fedru mynd i'r safle, ac mae angen gwarant o hynny 24 awr y dydd.

"Ein blaenoriaeth yw diogelwch a lles ein gwesteion a'n gweithwyr. Mae'n anodd derbyn y gallen ni orfod cau oherwydd gweithredoedd Snowdonia Aerospace, ond mewn gwirionedd rydym yn wynebu dyfodol ansicr iawn.

"Nid ydym yn gwrthwynebu'r datblygiad yn y maes awyr, ond rydym yn credu y dylai unrhyw ddatblygiad sy'n derbyn arian sylweddol gan Lywodraeth Cymru gael ei wneud mewn ffordd sydd ddim yn gorfodi cau busnes lleol sefydlog."

Image caption Dywedodd un o gyfarwyddwyr Mochras, Richard Workman fod y safle'n "wynebu dyfodol ansicr iawn"

Dywedodd llefarydd ar ran Snowdonia Aerospace: "Nid ydym wedi atal unrhyw fynediad i wasanaethau brys drwy'r maes awyr ar unrhyw adeg.

"Rydym wedi parhau i ganiatáu mynediad er i'r cytundeb oedd mewn lle ddod i ben, a dyw Mochras ddim wedi cysylltu â ni i geisio adnewyddu'r cytundeb.

"Byddai'n anystyriol i ni ganiatáu mynediad i faes awyr gweithredol heb unrhyw gyfyngiadau, ac fe fyddai hynny'n groes i ganllawiau diogelwch yr Awdurdod Hedfan Sifil.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda'r gwasanaethau brys i sicrhau mynediad diogel ar draws y maes awyr pan fydd angen."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â mynediad i safle Mochras yn ystod cyfnod llanw uchel.

"Mater i gyfarwyddwyr Mochras yw trafod gyda Snowdonia Aerospace er mwyn cyrraedd cytundeb.

"Byddwn yn annog y ddwy ochr i ystyried pob dewis i ganfod ateb sy'n gweithio i bawb."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol