Dau ddyn yn euog o ladd tad ar stryd yng Nghaerdydd

Sean Kelly Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Sean Kelly yn yr ysbyty dridiau wedi'r ymosodiad

Mae un dyn wedi'i gael yn euog o lofruddiaeth ac un arall o ddynladdiad yn dilyn marwolaeth tad yng Nghaerdydd y llynedd.

Cafodd Sean Kelly, 37, ei drywanu yn ei goes yn ardal Sblot yn oriau mân y bore ar 13 Gorffennaf, a bu farw o'i anafiadau dridiau'n ddiweddarach.

Roedd Aaron Bingham, 18 o ardal Tremorfa, a Nicholas Saleh, 46 o Adamsdown, yn gwadu llofruddio Mr Kelly.

Ond cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth - Bingham o lofruddiaeth a Saleh o ddynladdiad.

Clywodd y llys bod y ddau ar feiciau ar y pryd, a'u bod wedi erlid Mr Kelly ar hyd Heol Theodora gydag arfau.

Fe wnaeth Bingham ei drywanu yn ei goes, gan dorri prif wythïen ac achosi i Mr Kelly golli llawer o waed.

Roedd Bingham yn mynnu ei fod yn amddiffyn ei hun, tra roedd Saleh yn honni ei fod yn yr ardal ar y pryd ond nad oedd yn rhan o'r digwyddiad.

Bydd y ddau yn cael eu dedfrydu'n ddiweddarach ym mis Chwefror.

Pynciau Cysylltiedig