Heddlu: Ymosodiadau ar ddefaid 'yn ddigwyddiad dyddiol'

Defaid Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cyhoeddodd Heddlu'r Gogledd luniau o ddefaid wedi eu hanafu yn dilyn ymosodiadau

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi lluniau o ddefaid wedi eu hanafu gan gŵn, gan rybuddio bod ymosodiadau o'r fath yn digwydd yn ddyddiol erbyn hyn.

Ar eu cyfrif Twitter, dywedodd Tîm Troseddau Cefn Gwlad y llu ei bod hi'n "hanfodol cyflwyno newidadau i'r gyfraith, ac all hynny ddim digwydd yn ddigon cyflym".

Daw hyn wedi galwadau'n ddiweddar ar i holl heddluoedd y DU ddilyn patrwm Heddlu Gogledd Cymru a chofnodi ymosodiadau gan gŵn ar anifeiliaid fferm.

Cafodd y tîm i ddelio â throseddau cefn gwlad ei sefydlu yn 2013, ac erbyn diwedd 2017, roedd 449 o ymosodiadau ar stoc byw wedi eu cofnodi.

'Dim ildio'

Nos Fawrth, cyhoeddodd y Tîm Troseddau Cefn Gwlad luniau cignoeth o ddefaid wedi eu hanafu, gan ychwanegu: "Mae wedi dod i'r pwynt lle mae ymosodiadau gan gŵn ar dda byw yn ddigwyddiad dyddiol rywle yng ngogledd Cymru, er ein bod ni'n gweithio'n galed iawn i godi ymwybyddiaeth.

"Rydym yn gweithio'n aruthrol o galed i wthio'r newidiadau cyfreithiol hyn drwyddo, ac rydym hefyd yn cadeirio grŵp gweithredu newydd i fynd i'r afael â'r broblem ym mhob ffordd y gallwn ni.

"Wnawn ni ddim ildio ar hyn."

Mae adroddiad diweddar gan ASau wedi gwneud nifer o argymhellion gan gynnwys sicrhau bod "pob digwyddiad, troseddau a chanlyniadau yn cael eu cofnodi a'u rhannu yn genedlaethol".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol