Ysgolion ar draws y wlad ar gau oherwydd eira

Sir Benfro
Image caption Fe wnaeth eira ddisgyn yn Sir Benfro dros nos

Roedd nifer o ysgolion Cymru ar gau ddydd Mercher oherwydd yr eira.

Roedd 40 ysgol yng Ngwynedd, 13 yn Sir Benfro, 10 yn Sir Gâr, wyth ar Ynys Môn a dwy yng Ngheredigion wedi cau.

Cafodd rhai ffyrdd eu cau hefyd, gyda'r A4075 yn Sir Benfro ynghau o'r A40 at y B4586 yn dilyn gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu wedi annog pobl i gymryd gofal ar y ffyrdd, yn enwedig rhai sydd ddim wedi'u graeanu.

Mae manylion llawn am yr ysgolion fu ar gau ar gael ar wefannau'r cynghorau. Cliciwch ar y dolenni isod:

Image copyright Jamie Atherton
Image caption Roedd yr eira'n drwchus yn Nhrawsfynydd fore Mercher

Rhestr ysgolion sydd ar gau:

Ceredigion

 • Ysgol Bro Teifi
 • Ysgol Gymunedol Cenarth

Gwynedd

 • Ysgol Llanllechid
 • Ysgol Bro Idris
 • Ysgol Gwaun Gynfi
 • Ysgol Nebo
 • Ysgol Pendalar
 • Ysgol Llanrug
 • Ysgol Penybryn
 • Ysgol Rhosgadfan
 • Ysgol Hirael
 • Ysgol Manod
 • Ysgol Bodfeurig
 • Ysgol Glancegin
 • Ysgol Bro Llifon
 • Ysgol Rhostryfan
 • Ysgol Craig y Deryn
 • Ysgol Dolbadarn
 • Ysgol Brynrefail
 • Ysgol Y Garreg
 • Ysgol Waunfawr
 • Ysgol Maenofferen
 • Ysgol Cefn Coch
 • Ysgol Yr Hendre
 • Ysgol Baladeulyn
 • Ysgol Eifion Wyn
 • Ysgol Dyffryn Ogwen
 • Ysgol Eifionydd
 • Ysgol Llanllyfni
 • Ysgol Hafod Lon
 • Ysgol Y Gelli
 • Ysgol Llanbedr
 • Ysgol Traeth
 • Ysgol Edmwnd Prys
 • Ysgol Tanygrisiau
 • Ysgol Bro Cynfal
 • Ysgol Llandygai
 • Ysgol Brynaerau
 • Ysgol Dyffryn Ardudwy
 • Ysgol Talysarn
 • Ysgol Bro Hedd Wyn
 • Ysgol Y Moelwyn

Sir Benfro

 • Ysgol y Preseli
 • Ysgol Eglwyswrw
 • Ysgol y Frenni, Crymych
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside, Cilgeti
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Tafarn-sbeit
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml
 • Ysgol Gymunedol Brynconin - Llandysilio
 • Ysgol Gymunedol Maenclochog
 • Ysgol Hafan y Môr
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth
 • Ysgol Bro Ingli
 • Ysgol Penrhyn yr Eglwys yng Nghymru
 • Ysgol Clydau, Tegryn

Sir Gaerfyrddin

 • Ysgol Gynradd Abernant
 • Ysgol Bro Brynach
 • Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
 • Ysgol Gynradd Hafodwenog
 • Ysgol Gynradd Llanmiloe
 • Ysgol Gynradd Llanpumsaint
 • Ysgol Gynradd Tremoilet
 • Ysgol Gynradd Y Ddwylan
 • Ysgol Uwchradd Dyffryn Taf
 • Ysgol Uwchradd Emlyn

Ynys Môn

 • Ysgol Pentraeth
 • Ysgol Llanfairpwll
 • Ysgol David Hughes, Porthaethwy
 • Ysgol Gynradd Biwmares
 • Ysgol Gynradd Moelfre
 • Ysgol Gynradd Goronwy Owen
 • Ysgol Gyfun Llangefni
 • Ysgol Gynradd Y Talwrn

Pynciau Cysylltiedig