Canfod cyrff dau ddyn ar draeth Malltraeth ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
malltraeth
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i draeth Malltraeth am 11:43 fore Gwener

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod cyrff dau ddyn wedi'u canfod ar draeth ar Ynys Môn ddydd Gwener.

Cafodd yr heddlu eu galw i draeth Malltraeth am 11:43 i adroddiad fod cyrff wedi'i darganfod ar y traeth.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau eu bod yn credu fod y digwyddiad yn gysylltiedig gyda'r darganfyddiad o weddillion troed dde ar draeth yn y Felinheli ddydd Mercher.

Dywedodd y Prif Arolygydd Gerwyn Thomas o Heddlu'r Gogledd: "Mae'r heddlu'n gweithio gyda gwylwyr y glannau i gasglu cyrff dau ddyn.

"Mae'r marwolaethau yn cael eu trin fel rhai anesboniadwy ar hyn o bryd wrth i ni geisio ymchwilio i'r amgylchiadau.

"Yn anffodus rydym yn credu fod y digwyddiad yma'n gysylltiedig gyda'r darganfyddiad o droed person ar draeth yn Y Felinheli ger Bangor yn gynharach yn yr wythnos."

Nos Wener dywedodd yr heddlu eu bod bellach wedi adnabod cyrff y ddau ddyn ac nad oedd yr un ohonynt yn dod o ogledd Cymru.