Carcharu dyn 52 oed am gymell 'merched ifanc'

Robert Davies Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 52 oed wedi ei garcharu am 45 mis ar ôl pledio'n euog o geisio cymell merched ifanc i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhyw, a bod â chasgliad o ddelweddau anghyfreithlon yn ei feddiant.

Daeth gweithredoedd Robert Davies o Wrecsam i'r amlwg ar ôl i'r awdurdodau yn Awstralia ddod o hyd i'w fanylion wrth ymchwilio i droseddau yn erbyn plant ar y we.

Dywed yr erlyniad fod 431 o ddelweddau anweddus a ffilmiau o blant wedi'u canfod a bod Davies wedi cymryd rhan mewn sgyrsiau "hynod amhriodol" sydd wedi eu disgrifio fel rhai na welwyd gan swyddogion o'r blaen.

Dywedodd Davies fod ei broblemau yn ymwneud â delweddau o'r fath wedi dechrau sawl blwyddyn yn ôl, ar ôl iddo ddioddef straen ôl-drawma.

Clywodd y llys fod Davies wedi mynd i ymdrechion mawr i geisio cuddio'i ddiddordebau tywyll, oedd yn cynnwys treisio ac achosi niwed difrifol i blant.

Fe blediodd yn euog i 22 cyhuddiad.

Bydd hefyd yn gorfod rhoi ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am oes, ac fe fydd yn destun gorchymyn atal niwed rhyw.

Pynciau Cysylltiedig