BBC Cymru Fyw

Llys yn gweld fideo cogydd yn taflu chilli i lygaid cwsmer

Published
media captionCogydd yn taflu powdr chilli ar gwsmer mewn bwyty

Mae fideo o'r eiliad y gwnaeth cogydd mewn bwyty daflu powdr chilli i lygaid cwsmer yn dilyn ffrae am bryd o fwyd wedi ei ddangos i reithgor.

Dywedodd David Evans, 47, ei fod yn ofni y byddai'n cael ei ddallu ar ôl cael ei orchuddio gan y powdr, gafodd ei daflu gan y cogydd, Kamrul Islam, 47.

Fe welodd y rheithgor yn Llys y Goron Merthyr Tudful luniau CCTV o'r digwyddiad ym mwyty'r Prince of Bengal yn Nhonypandy ym mis Ionawr 2017.

Mae Mr Islam wedi gwadu cyhuddiad o ymosod gan achosi niwed corfforol, gan honni ei fod wedi bod yn amddiffyn ei hun.

image copyrightWales News Service
image captionMae'r cogydd Kamrul Islam yn dweud ei fod yn amddiffyn ei hun

Roedd Mr Evans wedi bod yn y bwyty gyda'i wraig pan gwynodd am safon y bwyd y cawson nhw.

Clywodd y llys bod Mr Islam wedi ffraeo gyda'r cwpl cyn i Mr Evans ei ddilyn i'r gegin.

Dywedodd Mr Islam iddo daflu'r powdr ar ôl i Mr Evans greu dwrn gyda'i law fel petae'n paratoi i'w daro.

Mae'r fideo yn dangos Mr Evans yn dal ei wyneb, a dywedodd wrth y llys iddo ddioddef llosgiadau ar ei wddf, ei wyneb a'i frest.

Clywodd y llys i Mr Evans orfod cael triniaeth yn yr ysbyty.

'Eisiau ymddiheuriad'

Honnodd Ruth Smith ar ran yr amddiffyniad bod Mr Evans yn "edrych am ffrae dreisgar".

Atebodd Mr Evans: "Roedd ganddo'r powdr chilli yn ei law yn barod pan gyrhaeddais y drws. Nid fi oedd yn ymosodol yn fan hyn.

"Roeddwn i'n gwneud beth fyddai unrhyw ddyn rhesymol yn ei wneud. Roeddwn i eisiau ymddiheuriad."

Ychwanegodd: "Nid oedd gen i unrhyw fwriad dyrnu Mr Islam. Ni wnes i ddangos dwrn unwaith."

image copyrightWales News Service
image captionRoedd rhaid i David Evans gael triniaeth ysbyty wedi'r digwyddiad

Dywedodd Mr Islam wrth y llys bod y ffrae yn un "danllyd" a bod ganddo "lawer o archebion yn dod i mewn".

Ychwanegodd ei fod wedi siarad gyda'r cwpl wrth eu bwrdd ar ôl iddyn nhw gwyno, ac yna wedi dychwelyd i'r gegin gyda Mr Evans yn ei ddilyn.

"Roedd gen i ddealltwriaeth ei fod yn mynd i fy nharo i," meddai.

"Roedd gen i ofn. Doeddwn i ddim eisiau dangos i unrhyw un fy mod gen i ofn.

"Os na fyddwn i wedi symud byddai wedi fy nharo, heb os."

Ychwanegodd ei fod wedi rhedeg i 'nôl y powdr chilli "cyn iddo fy nghael i".

Mae'r achos yn parhau.