Datgelu achos damwain awyren angheuol

Scott Penlington a Nick Jefferies
Image caption Bu farw Scott Penlington a Nick Jefferies yn y digwyddiad yng Nghwmbach

Mae ymchwiliad i ddamwain awyren ysgafn ger Llanfair-ym-Muallt yn 2016 a laddodd dau ddyn wedi dod i'r casgliad mai'r achos mwyaf tebygol oedd fod y peilot wedi ceisio adfer symudiad a wnaeth drwy gamgymeriad.

Bu farw'r peilot Nick Jefferies a Scott Penlington, o Holmes Chapel yn Sir Caer yn y digwyddiad yng Nghwmbach ym mis Medi 2016.

Dywedodd llygad-dystion a welodd yr awyren ysgafn yn plymio i'r ddaear bod un o'r adenydd wedi plygu yn ôl ar ei hun, ac fe ddywedodd eraill fod yr injan yn gwneud sŵn anarferol.

Mae adroddiad 22 tudalen gan y Gangen Ymchwilio Damweiniau Awyr (AAIB) wedi ystyried beth achosodd i'r adain falu.

Image caption Swyddogion fforensig yn archwilio'r safle wedi'r ddamwain

Doedd dim tystiolaeth o nam technegol na strwythurol, ac mae'n dweud bod y methiant wedi digwydd "o ganlyniad i lwyth aerodynameg fawr mwy na thebyg... dros 4g ac efallai'n agosach at 6g".

"Mae hyn yn debygol o fod wedi digwydd o ganlyniad i'r peilot yn ceisio adfer y sefyllfa yn dilyn symudiad damweiniol."

Mae'r adroddiad hefyd yn rhestru rhesymau posib eraill, gan gynnwys digwyddiad o fewn yr awyren yn tynnu sylw'r peilot, problem feddygol neu ei fod wedi ceisio osgoi taro gwrthrych arall neu aderyn.

Roedd Mr Jefferies yn beilot profiadol, ac roedd yn teithio o Sir Gaer i faes awyr Abertawe ym mis Medi 2016.

Fe welwyd ei awyren yn codi'n sydyn cyn troi nôl at y ddaear a dechrau troelli.

Dywedodd yr adroddiad na fyddai wedi bod yn bosib i'r ddau ddyn oroesi'r gwrthdrawiad â'r ddaear.

Straeon perthnasol