Penodi prif weithredwr newydd yr Eisteddfod Genedlaethol

Prif Weithredwr Image copyright Betsan Moses

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi mai Betsan Moses fydd yn olynu Elfed Roberts fel prif weithredwr y Brifwyl.

Bydd Mr Roberts yn rhoi'r gorau i'r awenau wedi'r eisteddfod yng Nghaerdydd ym mis Awst, ag yntau wedi arwain y trefniadau i 26 Eisteddfod.

Yn wreiddiol o Bontyberem yng Nghwm Gwendraeth, mae Ms Moses yn dychwelyd i'r Eisteddfod wedi cyfnod o bron i 10 mlynedd fel Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bu'n gweithio fel Pennaeth Cyfathrebu'r Eisteddfod am flynyddoedd cyn hynny.

'Datblygu'r Ŵyl'

Wrth wneud y cyhoeddiad brynhawn Iau, dywedodd Betsan Moses ei bod yn "anrhydedd ac yn her" cael ei phenodi'n brif weithredwr.

Dywedodd: "Mae'r Eisteddfod yn rhan ganolog o'n treftadaeth.

"Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos gyda staff a gwirfoddolwyr ymroddedig wrth i ni barhau i ddatblygu'r Ŵyl i'r blynyddoedd i ddod a chreu cyfleoedd i ddathlu'r iaith Gymraeg a'n diwylliant dros Gymru gyfan."

Image caption Bydd Elfed Roberts yn rhoi'r gorau i'r awenau wedi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Ychwanegodd Llywydd Llys yr Eisteddfod a Chadeirydd y Bwrdd Rheoli, Eifion Lloyd Jones: "Rydym ni'n falch iawn o groesawu Betsan yn ôl i gorlan yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yn edrych ymlaen am arweiniad ysbrydoledig a chyffrous ganddi.

"Bydd profiadau gwerthfawr cenedlaethol a rhyngwladol ei chyfnod blaenllaw gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn ei harfogi i fynd â'r Eisteddfod ymlaen i gyfnod newydd o arloesi diwylliannol heb anghofio cyfoeth y traddodiad y bydd yn adeiladu arno.

"Bydd cyfle dros y misoedd nesaf hefyd i ddiolch i Elfed am ei waith a'i arweiniad dros y blynyddoedd."

Bydd Betsan Moses yn cychwyn ar ei swydd ym mis Mehefin, a bydd Elfed Roberts yn ymddeol yn dilyn yr Eisteddfod eleni.

Dadansoddiad Huw Thomas, Gohebydd Celfyddydau

Fe fydd Betsan Moses yn ymuno a'r Eisteddfod Genedlaethol ar drothwy'r arbrawf fwyaf yn hanes y sefydliad.

Tra bod Elfed Roberts yn parhau wrth y llyw ar gyfer y Brifwyl yng Nghaerdydd, ar ysgwyddau'r prif weithredwr newydd fydd y dasg o werthuso os ydy'r gambl o gynnal Eisteddfod heb faes arferol wedi llwyddo.

Fel cyn bennaeth PR ar yr Eisteddfod mae ganddi ddigon o brofiad smwddio'r crychau cyhoeddus.

Mae ei swyddi blaenorol ym maes diwylliant Cymru yn golygu ei bod yn gwybod yn barod nad oes modd plesio pawb, ond mae newid i drefn rheoli yr Eisteddfod hefyd yn rhoi rhyddid i'r pennaeth newydd gyflwyno ambell i syniad chwyldroadol.

Fel un o longau mawr yr hen Fae Caerdydd, go brin bydd cyfeiriad y Brifwyl yn newid yn sydyn yn sgil yr apwyntiad.

Bydd rhaid aros i'r maes arferol ddychwelyd yn Llanrwst yn 2019 cyn asesu dylanwad y prif weithredwr newydd ar yr Eisteddfod Genedlaethol.

Straeon perthnasol