Apêl heddlu wedi gwrthdrawiad 'difrifol' ger Caernarfon

heddlu

Mae'r heddlu'n ymchwilio i wrthdrawiad difrifol ger Caernarfon nos Fercher.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar ffordd yr A4085 rhwng Caeathro a'r Waunfawr ychydig wedi 17:15.

Dywed yr heddlu fod pedwar o blant wedi eu hanafu yn y gwrthdrawiad, rhwng cerbydau Vauxhall Meriva a Vauxhall Corsa.

Fe gafodd y plant, oedd rhwng chwe mis a 10 mlwydd oed eu cludo mewn ambiwlans i Ysbyty Gwynedd, Bangor, ac mae anafiadau dau o'r plant wedi eu disgrifio fel rhai difrifol.

Fe gafodd gyrrwr benywaidd y Meriva ei chludo mewn hofrennydd i ysbyty yn Stoke, ac fe gafodd gyrrwr y Corsa ei chludo i Ysbyty Gwynedd.

Roedd y ffordd ar gau am rai oriau wedi'r digwyddiad.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw dystion i gysylltu gyda nhw ar 101.