Dedfryd oes i fam a'i mab am lofruddio nain

Penelope John a Barry Rogers Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Roedd Penelope John a Barry Rogers wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

Mae mam a'i mab o Sir Benfro wedi eu dedfrydu i garchar am oes am lofruddio nain 84 oed yn 2011.

Roedd alcohol a thabledi wedi eu rhoi i Betty Guy cyn iddi gael ei mygu gyda chlustog yn ei thŷ ym mhentre' Johnston, rhwng Hwlffordd ac Aberdaugleddau.

Roedd merch Mrs Guy, Penelope John 50, a'i hŵyr, Barry Rogers, 33, wedi gwadu'r cyhuddiad o lofruddiaeth.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Mrs Guy yn ddynes wael ar y pryd, ond nid oedd ei chyflwr yn un angheuol.

Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Fe gafodd corff Betty Guy ei amlosgi ddyddiau wedi ei marwolaeth yn 2011

Yn ystod y pedair wythnos o dystiolaeth fe glywodd y rheithgor recordiad cudd gan yr heddlu o sgyrsiau rhwng Mr Rogers a Ms John yn ei chartref hi yn Llandudoch.

Dywedodd y barnwr, Mr Ustus Lewis: "Nid ydych erioed wedi derbyn cyfrifoldeb am farwolaeth Mrs Guy."

Disgrifiodd sut roedd Mrs Guy yn ofni bod ganddi ganser ond nad oedd canlyniadau'r endosgopi wedi cyrraedd.

"Nid oedd Mrs Guy yn derfynol wael," meddai.

Image caption Bu farw Mrs Guy yn ei chartref ym mhentre Johnston ger Hwlffordd

"Rydych chi'n gwybod nad oedd canlyniadau'r profion wedi cyrraedd pan wnaethoch chi ei ladd.

"Roeddech yn meddwl fod Mrs Guy yn hen ac yn sâl ac eisiau marw... Ond mi oedd hynny yn anghywir ac yn gamgymeriad.

"Yr hyn a wnaethoch oedd ei llofruddio,"ychwanegodd Mr Lewis.

Fe fydd yn rhaid i Rogers a John dreulio cyfnod o leiaf 11 mlynedd dan glo.

Image caption Diolchodd Lorraine Matthews, merch arall Mrs Guy, i Heddlu Dyfed Powys am eu gwaith 'diflino' wrth sicrhau cyfiawnder

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol