Plant mor ifanc ag 11 oed wedi'u dal yn cario cyllyll

Cyhoeddwyd

Mae ymchwil gan BBC Cymru wedi darganfod bod plant mor ifanc ag 11 oed wedi cael eu dal yn cario cyllyll yng Nghymru.

Fe wnaeth cais rhyddid gwybodaeth i luoedd heddlu Cymru ddatgelu bod heddluoedd y de, y gogledd a Gwent wedi delio â phlant 11 oed am gario cyllell.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod hefyd wedi cymryd gynnau oddi ar blant ysgol yn 2015 a 2017.

Daw wrth i brif gwnstabl Heddlu De Cymru rybuddio bod plant yn "cael eu denu at ddiwylliant o gario cyllyll".

'Deall y canlyniadau'

Dywedodd y prif gwnstabl Matt Jukes bod y rhesymau mae pobl ifanc yn cario cyllyll yn gallu amrywio o amddiffyn eu hunain i feddwl ei fod yn "cŵl".

Ychwanegodd bod heddweision yn siarad â phobl ifanc mewn ysgolion ac yn y gymuned am ganlyniadau troseddau â chyllyll.

"Y trychineb yw, os ydych chi'n cario cyllell, mae'n fwy tebygol y byddwch chi'n ddioddefwr o drosedd â chyllell o ganlyniad i'r gwrthdaro all godi," meddai Mr Jukes.

"Pobl ifanc bregus yw'r rhain, sy'n cymryd risg anferth gyda'u diogelwch, a dydyn nhw ddim wastad yn deall y canlyniadau o fod yn gysylltiedig â'r math yna o weithred."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Matt Jukes bod plant yn "cael eu denu at ddiwylliant o gario cyllyll"

Dywedodd Mr Jukes bod heddweision Cymru'n gweld cynnydd mewn troseddau'n defnyddio cyllyll, fel yng ngweddill y DU.

"Rydyn ni'n bendant yn delio gyda mwy o ddigwyddiadau," meddai.

"Mae'n bwysig dweud, o'i gymharu â rhannau eraill o'r DU dyw'r cynnydd ddim mor sylweddol, ond mae'n fater mawr i ni yma yng Nghymru.

"Rydych chi'n clywed hynny gan unedau brys hefyd - maen nhw'n gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n dod mewn gydag anafiadau sydd wedi'u hachosi gan gyllyll."

Straeon perthnasol