Rhybudd melyn mewn grym am eira a rhew ledled Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Keith Jones
Disgrifiad o’r llun,
Rhan o'r ffordd rhwng Llanbrynmair a Llanidloes ben bore Gwener

Mae rhybudd am eira a rhew mewn grym ar gyfer bron i bob rhan o Gymru yn dechrau yn oriau mân fore Gwener.

Bydd y rhybudd melyn mewn grym rhwng hanner nos a 12:00 ddydd Gwener.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y bydd cenllysg trwm ac eira mewn nifer o fannau.

Bydd y tymheredd isel yn golygu rhew ar ffyrdd, ac maen nhw'n rhybuddio pobl i gymryd rhagor o ofal, yn enwedig ar lonydd sydd heb eu graeanu.

Ychwanegon nhw y gallai hyd at 5cm o eira ddisgyn ar dir uwch na 100m, a bod posibilrwydd y bydd angen cau rhai ffyrdd.

Mae Uned Plismona'r Ffyrdd yn Aberhonddu yn rhybuddio gyrwyr i fod yn ofalus ar briffyrdd a lonydd bach yr ardal sy'n llithrig iawn oherwydd rhew ac eira.

Ffynhonnell y llun, Heddlu dyfed powys
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r priffyrdd a'r lonydd bach yn llithrig yn ardal Aberhonddu

Pynciau Cysylltiedig