Aberystwyth: Ailsymud adrannau wedi dim ond pum mlynedd

Iolo Cheung
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Mae Campws Llanbadarn wedi ei leoli ar gyrion Aberystwyth ac hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Goleg Ceredigion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi eu bod am symud rhai o'u hadrannau am yr ail waith mewn pum mlynedd, a hynny ar ôl gwario miliynau yn eu hadleoli.

Fe wnaeth y brifysgol wario £4.5m ar adnewyddu cyfleusterau campws Llanbadarn cyn i'r Ysgol Fusnes ac Ysgol y Gyfraith symud yno yn 2013.

Ond ddydd Gwener fe wnaethon nhw gyhoeddi y byddai'r adrannau yn symud yn ôl i gampws Penglais, ble roedden nhw wedi'u lleoli gynt.

Dywedodd y brifysgol wrth BBC Cymru Fyw fod y penderfyniad wedi cael ei wneud "fel rhan o adolygiad ehangach o'n strategaeth ystadau".

'Adolygiad ehangach'

Mewn neges i fyfyrwyr mynnodd y Dirprwy Is-ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredu, Rebecca Davies nad oedd hynny'n golygu fod y brifysgol yn bwriadu cau'r campws yn Llanbadarn.

Mae'r campws yno yn cynnwys dwsinau o ystafelloedd darlithio a dysgu, yn ogystal â swyddfeydd staff a myfyrwyr uwchraddedig, bwyty, gofodau grŵp, llyfrgell, ac ystafelloedd cyfrifiaduron.

"Rydym yn bwriadu parhau i ddefnyddio'r adeiladau ar gyfer ystod o ddibenion academaidd yn y dyfodol," ychwanegodd y brifysgol.

"Mae gwaith manwl yn mynd rhagddo i sicrhau bod yr adleoliad yn digwydd yn y modd mwyaf hwylus posib i fyfyrwyr a staff."

Y bwriad yw symud swyddfeydd a darlithoedd yr adrannau Busnes, y Gyfraith, a Rheoli Gwybodaeth (iMLA) i gampws Penglais erbyn mis Medi 2018.

Ym mis Rhagfyr 2017 fe gyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth eu bod yn cau eu campws ar ynys Mauritius yng Nghefnfor India, a hynny ddwy flynedd yn unig wedi iddo agor ei ddrysau.

Daeth i'r amlwg yn ddiweddarach fod y fenter wedi costio dros £1m i'r brifysgol.

Yn yr hydref fe ddywedodd y brifysgol y byddai 11 o swyddi academaidd yn cael eu colli fel rhan o gynllun i geisio gwneud arbedion o £6m.

Y llynedd fe ysgrifennodd yr is-ganghellor newydd, Elizabeth Treasure, lythyr at staff yn gofyn iddyn nhw ystyried diswyddiadau gwirfoddol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol