Disgyblion Bro Morgannwg 'yn colli £600 y flwyddyn'

Plant ac athrawes mewn dosbarth Image copyright PA

Mae arweinwyr un cyngor yng Nghymru yn honni bod pob disgybl ysgol yn y sir "ar eu colled o £606 y flwyddyn".

Mae arweinwyr Cyngor Bro Morgannwg wedi ysgrifennu at bob rhiant yn yr awdurdod ynglŷn â "than-gyllido" honedig.

Mae'r cyngor hefyd wedi tynnu sylw'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams at yr honiad.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn dadlau mai mater i bob cyngor yng Nghymru yw gosod eu cyllideb addysg eu hunain.

"Mae gennym rhai o'r ysgolion gorau a'r staff mwyaf galluog a brwdfrydig yng Nghymru yn gweithio yma ym Mro Morgannwg, ond mae system gyllido wallus yn eu tanseilio," medd arweinydd y cyngor, John Thomas.

£5,628 y pen

Roedd yn beio fformiwla gyllido sy'n cael ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru i glustnodi cyllidebau sydd, meddai, yn dibynnu ar ddata o 1991.

"Mae'n anhygoel fod cyllido rhan bwysicaf ein gwaith o bosib yn cael ei bennu gan ddata sydd bron yn 30 oed," ychwanegodd.

Yn ôl ffigyrau swyddogol, mae £5,628 y pen yn cael ei wario ar ddisgyblion ysgol Cymru ar gyfartaledd yn 2017-18.

Ym Mro Morgannwg, mae'r gwariant yna yn £5,022 - £606 islaw'r cyfartaledd.

Addysg o 'safon uchel'

Ceredigion sydd â'r gwariant uchaf, sef £6,382 - £754 yn uwch na'r cyfartaledd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru na fydd yr un awdurdod lleol yng Nghymru yn gweld toriad o fwy na 0.5% y flwyddyn nesaf er gwaethaf toriadau o Drysorlys y DU.

Yn ôl swyddogion, fe welodd Bro Morgannwg gynnydd bychan yn y setliad diweddaraf - cynnydd o ryw £300,000.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn disgwyl iddyn nhw gyrraedd yr un nod a ni sef addysg o safon uchel i bob plentyn, a gosod cyllidebau ar lefel sy'n rhoi'r adnoddau angenrheidiol i bob ysgol i adlewyrchu'r flaenoriaeth yma."

Pynciau Cysylltiedig