Y llwyau caru Cymraeg sy'n ennyn diddordeb yn America

Image copyright Cadwyn
Image caption Meinir Ffransis yn llosgi enwau a neges ar un o'r 450 o lwyau caru a archebwyd dros nos o'r Unol Daleithau

Mae cwmni sy'n gwerthu llwyau caru yng Nghymru o dan y don heddiw, yn dilyn cannoedd o archebion o'r Unol Daleithiau dros y penwythnos.

Fore Sul, cafodd eitem am draddodiad y Cymry o roi llwyau caru i'w cariadon ar ddydd Santes Dwynwen ei darlledu ar wasanaeth newyddion CBS yn America.

Ers hynny mae'r archebion am lwyau caru wedi bod yn llifo i mewn i'r cwmni yn Llanfihangel ar Arth yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Ffred Ffransis, perchennog cwmni Cadwyn: "Mae 'na eitem wedi bod ar y traddodiad llwyau caru ar newyddion rhwydwaith CBS yn yr Unol daleithiau bore ddoe.

"Wnaeth un person ein ebostio ni i'n rhybuddio ni am hynny a phan aethon ni i checio ein blwch mewn, fe welson ni bod 'na 400 o archebion, gwerth rhyw £18,000 wedi dod i mewn ddoe a 'dan ni'n dal i gyfri.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Disgyblion Ysgol Uwchradd yr Eglwysnewydd yn creu llwyau caru gyda thorrwr laser

"Roedd hi'n ddydd Sul cyn Ffolant ac fe wnaethon nhw eitemau ar draddodiadau o gwmpas y byd ac eitem ar Ynys Llanddwyn a'r traddodiad o roi llwyau caru yng Nghymru. Fe wnaethon nhw gychwyn gyda brawddeg weddol drawiadol, wnaeth ddal y dychymyg:

"If you want to show your sweetheart you really love her...you don't get them flowers or chocolates or jewellery,you get them a spoon!"

Mae cyflwynydd yr eitem newyddion yn olrhain hanes y traddodiad o roi llwyau caru i'ch cariad wrth ymweld â Chymru a siarad â'r cerfiwr, Kerry Thomas.

Mwy o weithwyr

Er bod cwmni Cadwyn yn gyfarwydd â delio ag archebion cyson o dramor, mae nifer y ceisiadau a ddaeth am lwyau caru dros y Sul wedi gofyn am weithwyr ychwanegol i ddod i mewn i helpu, meddai Ffred.

"Mae'r nwyddau'n cael eu gwneud yn Nyffryn Taf, Pontypridd felly gallwch ddychmygu bod y ffôn a'r ebost yn goch heddiw ar gyfer archebion," meddai.

"Canolfan ddosbarthu sy' gyda ni fan hyn a 'dyn ni wedi cael staff ychwanegol i mewn sydd wedi cael eu dargyfeirio heddiw, ac mae un arall sydd wedi dod mewn i helpu hefyd. 'Dan ni'n sorted felly!

"Rhaid i allforwyr o Gymru fod yn barod i fuddsoddi er mwyn cael yr archebion mawr yma.

"Mae'n waith caled gyda buddsoddiad sylweddol ac mae archebion cymhedrol yn dod mewn, ond mae rhywun yn ddibynnol ar lucky break fel hyn iddo dalu'n iawn."


Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig